728 x 90

سوريه,

تصرف موضع نظامیان اسد در شهر جاسم سوریه

-

درگیری در سوریه
درگیری در سوریه
رژیم جنایتکار اسد روزی نیست که در عملیات قهرمانانه انقلابیون سوریه موضعی را از دست ندهد. ولی برای جایگزین کردن این مواضع بیمارستانهای عمومی را به پادگان و محل تجمع نیروهایش تبدیل کرده، تا در تبلیغات دجالگرانه چنین وانمود کند که انقلابیون به بیمارستانها حمله می‌کنند.
رزمندگان ارتش آزادی سوریه موضع نیروهای رژیم اسد در بیمارستان ملی شهر جاسم را به تصرف خود درآوردند. آنان موضع نظامیان اسد در بیمارستان شهر را نیز تصرف کردند.
رزمندگان در شهر نوا یورش نیروهای دشمن را که از سمت شرق شهر صورت گرفته بود درهم شکستند.
بنا‌ به گفته هیأت هماهنگی رزمندگان در حوران، طی این درگیریها تعداد زیادی از نیروهای رژیم اسد کشته شدند و خودروهای آنها نیز منهدم شد.
در منطقه شیخ مسکین نیز نیروهای ارتش آزادی با نیروهای اسد در جبهه شمالی درگیر شدند. در حومه شرقی درعا و محله طریق السد نیز درگیریهای مشابهی رخ داد.