728 x 90

اقليتهاى مذهبي,

فشار اطلاعات آخوندي بر هموطنان مسيحي درآستانه کريسمس

-

مسیحیان ایران
مسیحیان ایران
در آستانه کریسمس، رژیم آخوندی فشار بر هموطنان مسیحی را افزایش داده است. براساس گزارشهای دریافتی مأموران وزارت بدنام اطلاعات اخیرا به منزل 4شهروند مسیحی در استان البرز یورش برده و به بازرسی از انان پرداختند. آنها وسایل شخصی مانند کتب، کامپیو‌تر و جزوه های مذهبی ایشان را ضبط کرده و با خود بردند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8e7bfa7b-9acb-4bff-905f-478ef8fa728b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات