728 x 90

اعتصاب زندانيان,

قزلحصار کرج: ادامه اعتصاب‌غذای زندانیان سیاسی زندان

-

--
--
روز جمعه 29آذر چهل و هفتمین روز اعتصاب‌غذای شش زندانیان سیاسی در زندان قزل‌حصار در حالی ادامه یافت که اعتصابیون با دردهای شدید عضلانی و نارسایی‌هایی در بینایی روبه‌رو بودند. چهار تن از این زندانیان تا کنون چند بار دچار خونریزیهای داخلی گردیده‌اند. هیچ رسیدگی پزشکی در مورد این اعتصابیها انجام نمی‌شود و دژخیمان مانع از کمک سایر زندانیان به آنها می‌شوند. اسامی اعتصابیها عبارتند از: جمشید و جهانگیر دهقانی، حامد احمدی، صدیق محمدی، کمال مولایی و سید هادی حسینی.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/204a713b-2839-4576-ad94-48b6d87434ae"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات