728 x 90

اعتصاب زندانيان,

فراخوان عفو بین‌الملل برای نجات جان ۶زندانی سیاسی کرد در قزلحصار کرج

-

عفو بین الملل
عفو بین الملل
عفو بین‌الملل طی بیانیه‌یی خواستار اقدام فوری برای نجات جان شش زندانی سیاسی کرد در زندان قزلحصار کرج شد. این زندانیان که محکوم به اعدام هستند چهل روز است در اعتصاب‌غذا به‌سر می‌برند، . عفو بین‌الملل از همگان دعوت کرده دست به اقدام بزنند تا حکم اعدام این شش زندانی لغو شود. عفو بین‌الملل می‌گوید آنها در دوران زندان شکنجه شده‌اند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e4dd1de8-9c09-4b6b-ae1f-2d445c91fd4c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات