728 x 90

شانزده آذر,

اعتراض دانشجویان منجر به استعفای رئیس مزدور دانشگاه بین‌المللی قزوین شد

-

دانشگاه بین‌المللی قزوین
دانشگاه بین‌المللی قزوین
تداوم اعتراضات دانشجویان دانشگاه بین‌المللی قزوین و پافشاری دانشجویان این دانشگاه بر خواست خود مبنی بر استعفای رئیس مزدور این دانشگاه، سرانجام با پیروزی دانشجویان به ثمر نشست و در اثر تجمع اعتراضی دانشجویان این دانشگاه در10آذر 92، عبدالعلی آل بویه رئیس مزدور دانشگاه مجبور به استعفا شد و به‌دنبال استعفای این مزدور، دانشجویان با تجمع در محوطه دانشگاه به شادی پرداختند.

حرکت پیروزمندانه دانشجویان بین‌المللی قزوین، بیانگر این است که در هر جا که فشار اعتراضات مردمی بالا بگیرد، رژیم آخوندی در شرایطی که در بحرانهای مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی غوطه‌ور است، ناگزیربه عقب‌نشینی می‌شود. ضمنا این حرکت پیروزمند، نشانگر این است که جنبش دانشجویی سربازایستادن ندارد و روز به روز این جنبش عمق و گسترش بیشتری پیدا می‌کند. هم‌اکنون روزانه دانشجویان آگاه و مبارز در دانشگاههای کشور با برگزاری تجمعات اعتراضی، نفرت و خشم خود را نسبت به رژیم ولایت‌فقیه خصوصاً کارگزاران مزدورش ابراز می‌دارند.
روز 12آذر، دانشجویان شجاع دانشگاه تهران علیه حضور وزیرخارجه کابینه آخوند حسن روحانی اعتراض کردند و خطاب به فرهاد رهبر رئیس مزدور این دانشگاه که دانشجویان دانشگاه تهران نسبت به او نفرت عمیقی دارند، شعار می‌دادند رهبر برو بیرون. همچنین دانشجویان، از سخنرانی نماینده تشکل بسیجیان که در جنگ و دعواهای باندی درون رژیم قصد سخنرانی در جلسه ظریف را داشت، جلوگیری کردند و او را هو کردند.

تنها دانشجویان دانشگاه بین‌المللی قزوین نیستند که خواستار برکناری رئیس مزدور دانشگاه بودند، بلکه دانشجویان دانشگاه مبارز پلی‌تکنیک نیز از ابتدای سال جاری در سلسه اعتصابها و اعتراضهای خود خواستار برکناری رهایی رئیس سرسپرده و سرکوبگر این دانشگاه هستند.
دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه، دانشگاه ملی، دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه یاسوج نیز از ابتدای سال تحصیلی، طی سلسله اعتراضهای خود خواستار برکناری رؤسای مزدور این دانشگاهها هستند، مزدورانی که دانشگاه را تبدیل به پادگان و زندان کرده‌اند.
خواست برکناری این مهره‌های سرسپرده که عاری از هر گونه صلاحیت علمی و اخلاقی هستند و صرفاً به‌خاطر همکاری تنگاتنگ با ارگانهای اختناق و سرکوب، به‌ریاست و مدیریت رسیده‌اند، خواسته همهٴ دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور است.

حرکت پیروزمندانه دانشجویان دانشگاه بین‌المللی قزوین، سرمشقی است برای دانشجویان سایر دانشگاههای کشور که رؤسای مزدور آنها از عوامل نیروهای سرکوبگر رژیم، و یا خط سرکوبگرانه نظام پلید ولایت‌فقیه در دانشگاهها را پیش می‌برند، چون دانشگاه جای دانشجویان آزاده است و پادگان و یا پایگاه بسیج ضد‌مردمی نیست، که مزدوران وابسته به نهادهای سرکوبگر رژیم بر آن ریاست کنند. دانشگاه جای دانشجویانی است که در امتداد راه پرافتخار دانشجویان شهید درسال32 و دامتداد راه پیشتازانی که از همین دانشگاه علیه ستم و سرکوب نظام شاهنشاهی بپا خواستند، گام برمی‌دارند.

آری، مبارزه و نبرد دانشجویان در دانشگاههای کشور، تداوم مبارزه قهرمانانه نسلهای گذشته دانشجویان مبارز و مجاهد است و می‌بایست از لوث وجود روسا یا استادانی که خط اختناق را در دانشگاه یش می‌برند خالی شود. دانشجویان با حرکتهای اعتراضی خود این خواسته را به ثبت داده‌اند که دانشگاه جای مزدوران سرکوبگری مانند عبدالعلی آل بویه، فرهاد رهبر و رهایی نیست.