728 x 90

مسعود رجوی - فرازی از زیارت عاشورا ـ ۳۰آذر۱۳۸۸

مسعود رجوی - رهبر مقاومت ایران
مسعود رجوی - رهبر مقاومت ایران
السلام علیک و علی الارواح التی حلت بفنائک: سلام بر تو و همه روانهای پاک و پاکیزه‌یی که به آستان تو فرود آمدند از روز عاشورا از اشرف و موسی و جاودانه فروغها، تا ۶ و ۷مرداد در خاک خودت.
فلعن الله امتاً اسست اساس الظلم و الجور علیکم: لعنت خدا بر آنان که پایه و اساس ظلم و ستم را بر علیه تو و مجاهدانت گذاشتند. لعنت بر خمینی و مزدورانش و همدستانش و پشتیبانانش.
و لعن الله امتاً قتلتکم: لعنت خدا بر آنهایی که بر روی تو و مجاهدانت تیغ و شمشیر کشیدند و شلیک کردند.
و لعن الله الممهدین لهم فی‌التمکین من قتالکم: و آنهایی که اسباب کار را آماده کردند و تبلیغ کردند و زمینه ساختند، راه را هموار کردند. جاده را صاف کردند، کم یا زیاد و چه سعادتی بالاتر از این‌که امروز مجاهدان تو سرفراز...
برئت الی الله و الیکم منهم و من اشیاعهم و اتباعهم و اولیائهم: پناه می‌برند و بیزاری می‌جویند به جانب خدا به جانب تو و جبهه تو و اردوگاه تو.. از مرتجعان حق‌ستیز و مزدورانشان در همین عراق و پشتیبانانشان و تحت امرهایشان.
یا ابا عبدالله انی سلم لمن سالمکم: این صدای مجاهدین است. در صلح و صفا با هر کسی که با تو در صلح و صفا باشد و حرب لمن حاربکم و در جنگ و ستیز ابدی و دائمی با مرتجعان حق ستیز حاکم بر ایران برای سرنگونی آنها، الی یوم‌القیامه تا روز رستاخیز
و لعن الله آل زیاد و آل مروان و آل خمینی...
آنهایی که اسب زین کردند، زرهپوش از روی مجاهدان تو عبور دادند، به جانب آنها شلیک کردند. آنها را در دخمه بردند، گروگان گرفتند، آسیب رساندند و شکنجه کردند...
خدایا آن گروه و دستجاتی را که هم‌چون شمر و یزید و خمینی و تابعان و مزدوران آنها، در هر کجا و در هر سرزمینی بر روی حسین و مجاهدانش و رهروانش و شیعیانش و مجاهدانش تیغ و تبر کشیدند، به لعنت ابدی و نفرین دائمی گرفتار کن... .
آنهایی که همراهی کردند، گام برداشتند، شلیک کردند، داس و تبر زدند، بر قتل او و مجاهدینش
بله بله! این جنایتها، این فضاحتها، و این کارهای کثیف و رذیلانه چیزهایی نیستند که در تاریخ ایران و در تاریخ عراق فراموش بشوند، نخواهیم گذاشت، هرگز نخواهیم گذاشت.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1dda84e2-1aa9-49db-b5d2-e865758ec05d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات