728 x 90

معرفی کتاب راه حسین (ع)

هیهات مناالذله
هیهات مناالذله
راه حسین (علیه‌السلام)، از مهمترین کتابها و انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران است. این کتاب که قبل از سال 1350در دوران حکومت شاه، به‌طور مخفیانه و در سطح محدودی منتشر شده نوشته آقای مسعود رجوی است.

کتاب، تشریح و تحلیلی است از شورانگیزترین حماسه تاریخ، حماسه جاودان عاشورا و نهضت سرور شهیدان حسین بن علی علیه‌السلام که می‌شود گفت در میان کتابهایی که به تاریخ اسلام و نهضت عاشورا پرداخته‌اند یک اثر نادر است. چرا که عاری از هر گونه دیدگاه متعصبانه و یا لفاظیهای دین پناهان بی‌عمل، با تکیه بر جهان بینی ای واقعگرا و شناخت صحیح از توحید و اسلام انقلابی و رهایی بخش، که از رهگذر عمل انقلابی و پذیرش تمامی رنجهای یک مبارزه انقلابی به دست آمده، به تحلیل سابقه و ریشه تاریخی و رسالت عظیم بزرگترین و شورانگیزترین حماسه انقلابی تاریخ، یعنی نهضت عاشورا پرداخته است.
کتاب راه حسین شور و عشقی گدازان در دل مشتاقان آزادی می‌افکند و قلب و ضمیر، وجدان و وجودشان را با آن حماسه جاودان پیوند می‌زند و اشتیاق رزم و فدا برای رهایی خلق، دوشادوش مجاهدان و رهروان راهش را در سینه‌ها مشتعل می‌کند. بسا جوانان آگاه و آزاده این میهن با خواندن این کتاب قدم در راه مجاهدت گذاشتند و در برابر دیکتاتوریهای معاصر قیام کردند و با ایمان به راه و آرمان رهایی بخش مجاهدین، سرفرازانه و قهرمانانه نبرد انقلابی و مرگ سرخ را بر ننگ تسلیم برگزیدند.

نویسنده راه حسین در مقدمه کتاب خود می‌نویسد:
«در میان نسلهایی که پیاپی می‌گذرند، نسل ما با ویژگی خاصی ممتاز می‌شود. این ویژگی که بواسطه آن نسل‌های معاصر در یکی از پرشکوه‌ترین فرازهای تاریخ مجسم می‌گردند همان آغاز پایان بهره کشی انسان از انسان است. گر چه زندگی اجتماعی هیچ‌گاه خالی از تحول و تغییر نبوده، لیکن این بار با انقلابی در کلی‌ترین کیفیتها مواجهیم که سرفصل جدیدی در جریان آزادیبخش تکامل می‌گشاید».

و یا در صفحه مقابل آن می‌خوانیم:
«این جاست که ویژگی و امتیاز خاص نسل ما «رسالت بزرگی نیز همراه می‌آورد و آن ضرورت تعارض انقلابی برای تغییر جهان کهنه به نو می‌باشد»
راه حسین شرح و تحلیل جنبش و حماسه عاشورا را با ذکر تاریخچه‌ای از وقایع و رخدادهای قبل از نهضت حسینی آغاز می‌کند. بنابراین یک فصل از کتاب به ذکر مختصری از تاریخچه جنبش انقلابی اسلام، و وضعیت جنبش به هنگام وداع پیامبر و مسأله خلافت پیامبر و رخدادهایی که به پیدایش اشرافیت جدیدی در جامعه عرب منجر شد مربوط می‌شود و فصل بعدی به شرح مبسوط اوضاع جامعه در زمان حکومت حضرت علی و امام حسن اختصاص می‌یابد. پس از آن در حالی که خواننده شناخت روشنی از اوضاع جامعه و شرایط زمانه امام حسین پیدا می‌کند تشریح حرکت امام حسین به سمت حماسه جاودان عاشورا آغاز می‌شود.
فصل دوم کتاب با عنوان نهضت حسینی تماماً به تشریح ماجراهایی که به حرکت امام حسین برای قیام به سمت کوفه می‌انجآمد و همچنین به شرح حماسه عاشورا اختصاص دارد.
هدف و فلسفه حرکت عاشورایی امام حسین علیه‌السلام و انگیزه‌های یاران حسین، در همراهی و ماندن با امام، از خلال شرح وقایع و لحظه‌های عاشورا جلوه می‌کند.

یک قسمت از این بخش کتاب را برای نمونه می‌آوریم:
«چون عباس پرچمدار رشید به خون غلطید و به وادی جاودان شتافت، در این سو یک تن رزمنده بیشتر نماند و آن امام (ع) بود. او در حالی که اجساد غرقه بخون به روی ریگستان داغ افتاده بودند نظری مشتاقانه و عمیق به ایشان افکند و آنگاه رو به آسمان نمود و گفت: «خدایا! این هدایا را از من بپذیر»
می‌گویند که در این زمان چهره امام در هاله‌ای از افروختگی شوق آمیز فرو رفته بود. که گویی هیچ اندوهی او را نرسیده و بل پرشور و هیجان زده است. بی‌گمان امام (ع) در آن لحظه به فلسفه بلندی می‌اندیشید که در مسیر آن او و یارانش چنان نقش جهش بار و شکوهمندانه‌ای به جای آوردند. بیش از این چه کس می‌تواند با تمام التهاب درونی او را تصویر کند. به راستی چه خوب بود اگر فرازمندانه‌ترین قلل صعود انسانی قابل شرح و بیان می‌شد. سیمای پیشوایی به‌غایت منزه، و مصیبتها دیده، که شورمندانه شهیدانش را به پروردگارش هدیه می‌کند و خود نیز در آستانه فدا شدن در راه اوست. هدیه به راه پرفراز و نشیبی که موضوع آن فلسفه بزرگ است و اکنون ادامه شتاب افزای آن بسته به اراده انسانی است که نفی وجود مادی خود، اوج اعتلای آن است. بدین گونه انسان که نفخه‌ای از روح خدایی در خود دارد مقام جانشینی خدا (خلیفه الله) می‌یابد و وه که این برای فرزند انسان چه سرنوشت شورانگیز و والایی است».

آخرین بخش راه حسین با عنوان عاشورا فروغ جاویدان به نتیجه‌گیری و شرح دقیق‌تر این حماسه بی‌نظیر تاریخ اختصاص دارد. چند سطری از این بخش نیز بخوانیم.
«مهمتر از هر چیز، ترجمه و تبیینی است از جهان و معنا و هدفش، که در نزد (حسین علیه‌السلام) و یارانش وجود داشته است. زیرا عظمت و ژرفای فداکارانه‌ی عملشان مسجل می‌سازد که کار آنها هرگز نه از این جهت بوده است که در خواب و خیالند و یا دلشان برای افتخار و شهرت که اصولاً در قرون بی‌خبری خلقها موضوعیت نداشته، لک زده باشد، بلکه از آن گونه استحکام و قاطعیت بی‌تزلزل، جز این استنباطی نمی‌شود که بگوییم: امر آنها صرفاً از سر آگاهی نوعی برداشت انقلابی فوق‌العاده شکوهمند از معنای وجود و حیات بوده است که از ایمان بدان لبریز بوده‌اند. و آنگاه اگر انسان انقلابی امروز در شناختهای خود از ره آورد تازه‌ترین دستاوردهای دانش پیشرفته‌ی نوین که هر جزء آن حاصل تلاشهای پیگیر بیشماری از محققان و دانشمندان است استفاده می‌کند، عصر آنان در محاقی از جاهلیت ظلمانی فرو رفته بود و لذا وقتی امام در شب عاشورا در تحلیل مساله‌ی حیات هر زنده‌ای را رونده راه خود می‌داند و با در نظر گرفتن سمت آزادیبخش این روند تکاملی، حیات انسان را که موضوع عمده‌ی آن است در عقیده و جهاد خلاصه می‌کند چگونه می‌توان از تصدیق صمیمانه بر واقعیت وحی یی که قران ناشی از آن است سرباز زد؟».