728 x 90

-

چین: انفجار

-

نقشه چین
نقشه چین
بر اثر انفجاری در مقر استان تایوآن Taiyuan حزب کمونیست چین یک نفر کشته شد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد: امروز چهارشنبه مجموعه‌یی از بمبهایی که مملو از ساچمه بودند در مقابل این مقر منفجر شد.