728 x 90

مسائل اجتماعي ايران,

فریاد و پیام جوانان اهواز

-

تظاهرات مردم اهواز
تظاهرات مردم اهواز
جوانان اهوازی اعلام کرده‌اند تجمع اعتراضی بعدی به انتقال آب کارون توسط رژیم آخوندی، ساعت ۱۵.۳۰روز یکشنبه پنجم آبان در استادیوم تختی اهواز و در جریان بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی تبریز خواهد بود.
به این ترتیب مردم و جوانان غیور اهوازی با استمرار اعتراضات خودشان علیه سیاستهای ضد‌مردمی رژیم آخوندی، به رژیم و ایادی سرکوبگر آن می‌گویند، خیزش و اعتراض سر بازایستادن ندارد و سرکوب نمی‌تواند مانع اعتراض آنها و تحقق خواسته‌هایشان شود. جوانان و مردم اهوازمی گویند خوزستان و ایران تیول رژیم چپاولگرآخوندی و نیروهای سرکوبگر آن نیست که هرچه خواستند بر سر این مردم و آب و خاک بیاورند. مردم و جوانان اهوازی با اعتراضاتشان به رژیم و ایادی او می‌گویند نمی‌توانی با انحراف آب کارون و خشک کردن آن خوزستان را به بیابانی لم یزرع تبدیل کنی.
خوزستان و ایران از آن مردم خوزستان و از آن مردم ایران است نه از آن یک مشت آخوند، پاسدار و بسیجی سرکوبگر. نیروهای غارت و چپاول نمی‌توانند و نباید هرکاری که خواستند بامردم، زندگی مردم و منابع طبیعی آنها انجام بدهند. جوانان اهوازی فریاد می زننداجازه نخواهند داد آخوندها کارون را هم مانند نفت خوزستان غارت کنند.
جوانان خوزستانی با خشم و اعتراضشان به رژیم و ایادی سرکوبگرش می‌گویند، این تونیستی که در رابطه با ما و منابع طبیعی وطنمان تصمیم‌گیرنده هستی، ما با استمرار اعترضات و خیزشهایمان، از بی‌خانمان کردن هزاران کشاورز خوزستانی که دراثر کم شدن آب کارون زندگی‌شان در معرض نابودی است، جلوگیری می‌کنیم. ما یک صدا رودرروی رژیم آخوندی و شعارهای مسخرة‌یی که برای توجیه طرحهای شومش برای دستیابی به سلاح اتمی در بوقهای تبلیغاتی خود می‌کند، فریاد می‌زنیم کارون کارون حق مسلم ماست“ و ”با جانم با خونم پایت ایستادم ای کارون“ و ازتحقق خواسته‌های ضدمردمی رژیم جلوگیری می‌کنیم.
فریاد جوانان اهوازی در امتداد فریاد جوانان اراک، زنجان، بندرعباس و ارومیه است که تا هرکجا که لازم باشد برای تحقق خواسته‌هایشان می‌ایستند، و تهدید و ارعاب گزمگان ولایت‌فقیه دیگر نمی‌تواند مانع فوران خشم فرو خورده مردمی شود که به هرقیمت پای حقوق و مطالبات خود ایستاده‌اند. مردم و جوانان اهواز و سراسرخوزستان به کارون و منابع طبیعی‌شان مانند جزیی از وجود خودشان می‌نگرند، به همین دلیل است که جوانان اهوازی شعار می‌دهند با جانم با خونم پایت ایستادم ای کارون.
درگذشته رژیم آخوندی اضافه بر سرکوب، با سیاست مکر و فریب مردم، مردم را از تحقق خواسته‌هایشان بازمی داشت. اما در خیزشهای اخیر مردم اراک، بندرعباس و اهواز، مردم و به‌خصوص جوانان با استمرار خیزش و حرکت اعتراضی خود نشان دادند که حنای مکر و نیرنگ رژیم دیگر رنگی ندارد و هم‌چنان که جوانان اهوازی در شعارشان گفته‌اند، تا پای جان روی تحقق خواسته‌هایشان ایستاده‌اند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات