728 x 90

افزايش فشار بر زندانيان,

فشار بر زندانیان سیاسی - ممانعت از رسیدگیهای پزشکی

-

زندان کارون اهواز
زندان کارون اهواز
دژخیمان رژیم آخوندی مانع رسیدگی پزشکی به دو زندانی سیاسی به نامهای مهندس محمدعلی عموی‌نژاد و هادی راشدی در زندان کارون اهواز می‌شوند. این دو زندانی توسط رژیم آخوندی به اتهام آخوند‌ساخته «محاربه» و تبلیغ علیه نظام آخوندی و اقدام علیه امنیت به اعدام محکوم شده‌اند. آنها از بیماریهای مختلف رنج می‌برند. اما دژخیمان رژیم آخوندی به خانواده‌های آنها اجازه ارسال دارو را نمی‌دهند.