728 x 90

شقه دروني رژيم,

اذعان مشاور آخوند روحانی به کارنامه منفی حکومت آخوندی

-

حسام الدین آشنا، مشاور آخوند روحانی
حسام الدین آشنا، مشاور آخوند روحانی
حسام الدین آشنا، مشاور آخوند روحانی در مصاحبه با تلویزیون رژیم اذعان کرد کارنامه حکومت آخوندی در همه زمینه‌ها منفی است:
افکت
در آخرین ارزش یابیهایی که در سطح جهان قبل از سال 92 انجام شده ایران در میان 140 کشور ارزیابی شده رتبه 139 رو در وجه ملی داشته کشوری که وجه ملی‌اش در سطح جهانی این‌قدر ضربه می‌خوره تحریم کردنش بسیار آسانه

... اگر ایران به‌عنوان کشوری معرفی شده باشه که بالاترین محدویتهای اینترنت در جهان مربوط به این کشوره اگر ایران به‌عنوان کشوری معرفی شده باشه که بیشترین زندانیهای امنیتی رو داره هی علیه شما از این فهرستها درست کرده باشن علیه تون نتیجه‌اش این میشه که به‌محض این‌که می‌خواهد راجع به بحث انرژی صلح‌آمیز هسته‌یی ایران صحبت بشه در کنار این‌که یک کشور دارای انرژی صلح‌آمیز هسته‌یی به ذهن می‌آد کشوری دارای 20 عنوان منفی دیگر به ذهن می‌آد.