728 x 90

آزادي 7 گروگان,

دیدار و گفتگوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت با رئیس مجمع پارلمانی شورای اروپا

-

دیدار و گفتگوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت با رئیس مجمع پارلمانی شورای اروپا
دیدار و گفتگوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت با رئیس مجمع پارلمانی شورای اروپا
مجمع پارلمانی شورای اروپا متشکل از پارلمانترها و سناتورهای 47کشور اروپایی و آسیای مرکزی
استراسبورگ -8مهر1392
رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت، خانم مریم رجوی با آقای ژان کلود مینیون رئیس مجمع پارلمانی شورای اروپا و از اعضای مجلس ملی فرانسه، در مقر شورای اروپا در استراسبورگ دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار نقض حقوق‌بشر و اعدامهای فزاینده در ایران، جنایت علیه بشریت در اشرف و دخالتهای رژیم آخوندی در منطقه به‌ ویژه در عراق و سوریه و تلاش این رژیم برای دستیابی به سلاح اتمی مورد بحث قرار گرفت.

خانم رجوی خواستار مداخله شورای اروپا و دولتهای عضو برای آزادی گروگانهای اشرف و تأمین حفاظت مجاهدین در لیبرتی توسط ملل‌متحد شد و رئیس مجمع پارلمانی ضمن آرزوی تحقق دموکراسی و حقوق‌بشر در ایران، تأکید کرد که شورای اروپا مسأله گروگانها و حفاظت ساکنان لیبرتی را به فوریت پیگیری می‌کند.