728 x 90

آزادي 7 گروگان,

انعکاس فراخوان خانم مریم رجوی برای آزادی ۷ گروگان اشرفی در رسانه‌های عربی

-

رسانه‌های عربی
رسانه‌های عربی
رسانه‌های عربی فراخوان خانم مریم رجوی برای آزادی 7گروگان اشرفی را منعکس کردند. روزنامه الأیام بحرین نوشت: مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران مصرانه به ملل‌متحد و آمریکا برای آزادی 7 مخالف ایرانی که در عراق بازداشت هستند فراخوان داد. روزنامه الساسیه کویت نیز نوشت: خانم رجوی در یک جلسه بین‌المللی درمقر ملل‌متحد در ژنو به آمریکا و ملل‌متحد و به‌ویژه ناوی پیلای فراخوان داد که برای آزادی بلادرنگ هفت گروگان اشرفی شامل 6زن اقدام عاجل به‌عمل آورند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات