728 x 90

-

اعدام ۴زندانی در گوهردشت کرج

-

اعدام
اعدام
رژیم آخوندی روز گذشته چهار زندانی را در زندان گوهردشت کرج بدار آویخت.
یکی از اعدام شدگان فردین محمدی نام داشت و متولد ۱۳۶۸ بود. بقیه اعدام شدگان معرفی نشده‌اند. صبح امروز نیز دو زندانی در تنکابن بدار آویخته شدند. یکی از این زندانیان در ملاعام حلق‌آویز شد.