728 x 90

شهيدان قيام,

خون‌نوشته‌ای از شهید آزادی ستار بهشتی - شیاطین در جنگ قدرت

-

ستار بهشتی
ستار بهشتی
«هر روز در ایران و نظام جمهوری اسلامی، بر سر قدرت جنگی برپاست یکی از ره قلدری پیش می‌رود دیگری از راه محبت، یکی از در قهر پیش میاید و آن دگر از در صلح، یکی از در جسارت می‌آید و آن دیگری از در حقارت.

… از سوی دیگر با نزدیک شدن ایام ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهور هر دفعه یکی از عوامل نظام سر از سوراخی بیرون می‌آورد و شعار آمدن یا نیامدن در انتخابات را می‌دهد! گویی آش دهان سوزی این عوامل هستند و اگر هر کدام از این اشخاص بیایند و یا نیایند، ایران با آمدن این اشخاص آباد و با نیامدن ویران می‌شود.

در آخرین اظهارنظر برادر کوچک آقای خاتمی در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد اینگونه… آقای محمدرضا خاتمی گفته است ’من نمی‌گویم همه اصلاح‌طلبان درباره ولایت فقیه یک جور فکر می‌کنند و یک اعتقاد دارند اما در این‌که ما به قانون اساسی که یک اصلش هم ولایت فقیه است، التزام داریم، تردیدی وجود ندارد’
آقای محمدرضا خاتمی کسی به نظرهای شما شکی ندارد! بارها بنده اظهار داشته‌ام اصلاح‌طلبان مخالف کلیت نظام نیستند بلکه مخالف سیاستهای فعلی نظام هستند. اما اظهارات شما شاید پنبه را از گوش کسانی‌که فکر می‌کنند شما در فکر تغییر در کلیت نظام هستید بیرون آورد. و بنده امیدوارم اینگونه افراد به خود آیند و چهره واقعی اصلاح‌طلبان را بشناسند. حتی شما اظهار داشته‌اید: اگر نتوانیم در اصلاح نظام شرکت کنیم گوشه‌گیری می‌کنیم و فرموده‌اید دندان طمع را بکشید، اصلاح‌طلبان برانداز نبودند و نخواهند بود. بله آقای خاتمی بارها بنده در نوشته‌های خود ابراز داشته‌ام اصلاح‌طلبان امروز همان اقتدارگرایان دیروز هستند. همان بازجوها، مأموران اطلاعات، سپاهیان استعفاداده یا بازنشسته شده، قاضی‌هایی که حکم برای مخالفان صادر می‌کردند! و شما اصلاح‌طلبان دست در خون این ملت دارید خود می‌دانید با تغییر نظام باید جوابگوی اعمال خود باشید. در قیام 88 اگر این قیام به ثمر ننشست به‌خاطر این بود که آقای موسوی، کروبی، خاتمی و بقیه اصلاح‌طلبان خواهان تغییر در سیاستهای نظام بودند نه کلیت نظام!…».
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6d158962-a059-4774-aaea-c7af9b38f6e9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات