728 x 90

سوريه,

ای حلب! پیروزی بر دروازه‌هایت نوشته شده است

-

تظاهرات گسترده در شهرهای مختلف سوریه - آرشیو
تظاهرات گسترده در شهرهای مختلف سوریه - آرشیو
تظاهرات جمعه این هفته سوریه با عنوان ”ای حلب! پیروزی بر دروازه‌هایت نوشته شده است ”برگزار شد. تظاهر کنندگان خواستار سرنگونی دیکتاتور خونریز سوریه شدند.