728 x 90

شهيدان قيام,

ستایش مادر ستار و ترس مزدوران

-

مراسم چهلم ستار بهشتی
مراسم چهلم ستار بهشتی
بنا‌ به گزارشهای دریافتی پس از پایان مراسم چهلم شهید ستار بهشتی، عده‌ای از جوانان رباط کریم جلوی چشم نیروی انتظامی پای مادر ستار بهشتی را بوسیدند، یکی از جوانان به مادر ستار گفت ستار بهشتی، نامش بهشتی بود؛ روحش هم بهشتی شد. بنا‌ به این گزارش مأموران جنایتکار نیروی انتظامی که شاهد این صحنه بودند، از این‌که می‌دیدند، مردم چنین احترامی به مادر شهید ستار بهشتی می‌گذارند، شوکه و خشمگین شده بودند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات