728 x 90

علمي,

ثبت واحد اختراعات اروپایی

-

--
--
اتحادیه اروپا سرانجام به یک سیاست واحد اروپایی برای ثبت اختراعات دست یافت. با این سیاست، ثبت اختراع در اروپا به‌صورت مرکزی و بسیار کم هزینه‌تر انجام می‌شود. در حال حاضر ثبت امتیاز اختراع در اروپا ده برابر گرانتر از آمریکاست. طرح تصویب شده از ژانویه سال 2014اجرایی می‌شود

یکی از مقامهای اروپایی مسئول این طرح می‌گوید: ”امروز روز بزرگ و مهمی برای پیوستگی اروپاست و این خبر خوبی به‌خصوص برای شرکتهای متوسط و کوچک اروپایی است“
ایتالیا و اسپانیا در اعتراض به این‌که تنها سه زبان رسمی انگلیسی، فرانسوی و آلمانی برای ثبت اختراعات در نظرگرفته شده به آن رأی ندادند و به این ترتیب شرکتهای این دو کشور از مزایای طرح بی‌بهره می‌مانند
با این وجود راه برای الحاق دو کشور ایتالیا و اسپانیا به این طرح بسته نشده است.
ضرورت مرکز واحد ثبت اختراعات اروپا که 45سال پیش مطرح شد اکنون به واقعیت تبدیل شده است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/39eb3d46-5c0e-4985-b447-51e8b71fb4f2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات