728 x 90

سوريه,

استفاده از تانک توسط رزمندگان در دمشق

-

تانکهای به غنیمت گرفته شده ارتش آزادی سوریه
تانکهای به غنیمت گرفته شده ارتش آزادی سوریه
تلویزیون فرانس24 گزارش داد صدای انفجارها در افق پایتخت سوریه به گوش می‌رسد، رزمندگان ارتش آزادی سوریه برای اولین بار؛ ازآتش توپ تانک علیه یک ساختمان دولتی استفاده می‌کنند، بیش از یک هفته است که رژیم سوریه و رزمندگان ارتش آزادی در یک نبرد مرگبار برای کنترل دمشق و حومه آن می‌باشند، بر اساس گزارشات رزمندگان کنترل صحنه را به‌دست دارند.