728 x 90

افزايش فشار بر زندانيان,

فشار به زندانی سیاسی ایرج محمدی

-

زندانی
زندانی
بنا‌ به گزارشهای منتشر شده دژخیمان رژیم آخوندی از درمان زندانی سیاسی ایرج محمدی خودداری می‌کنند. به همین دلیل وضعیت جسمی وی حاد گزارش شده است. بازجویان وزارت اطلاعات رژیم آخوندی زندانی سیاسی ایرج محمدی را از زندان ارومیه به زندان مرکزی زاهدان تبعید کرده‌اند.. در حال حاضر این زندانی سیاسی در کنار مجرمین عادی و خطرناک نگهداری می‌شود.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b739d494-b9b5-4e58-8b75-370240ca1260"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات