728 x 90

حوادث و سوانح,

۱۴مجروح در تصادف اتوبوس دانش آموزان - سومین حادثه ظرف دو ماه اخیر

-

تصادف اتوبوس  - آرشیو
تصادف اتوبوس - آرشیو
به دنبال اصرار رژیم آخوندی بر اعزام دانش‌آموزان به جبهه‌های جنگ ضدمیهنی تحت عنوان کاروان راهیان نور، برای سومین بار طی دو ماه گذشته، 14دانش آموز دیگر دچار سانحه شدند. به گزارش رسانه‌های حکومتی روز گذشته اتوبوس دانش‌آموزان سیستانی در محور شیراز به گچساران واژگون شد. در این حادثه 14دانش آموز مجروح شدند. حال دو تن از آنها وخیم گزارش شده است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات