728 x 90

اعتراض بازاريان,اعتراضات دانشجويي,

شبکه جهانی بی.بی.سی: نیروی انتظامی با اعتراض کنندگان در تهران درگیر شد

-

درگیری مردم با نیروی سرکوبگر انتظامی - آرشیو
درگیری مردم با نیروی سرکوبگر انتظامی - آرشیو
شبکه جهانی بی.بی.سی
نیروی انتظامی با اعتراض کنندگان در تهران در ارتباط با سقوط شدید ریال درگیر شد. برای پراکنده کردن تظاهرات نیروی انتظامی از گاز اشک‌آور استفاده کرد. برخی از تظاهر کنندگان لاستیک و سطلهای زباله را به آتش کشیدند. تعداد زیادی نیز دستگیر شدند.
شاهدان گفتند شمار زیادی از مردم در مقابل بانک مرکزی تجمع کرده‌اند و از رئیس بانک خواستند کنار برود و شعارهای ضددولتی سردادند...
حدود 100نفر از تظاهر کنندگان خشمگین در مقابل بانک مرکزی ایران تظاهرات کردند. آنها توسط پلیس ضدشورش مورد حمله قرارگرفتند.
بسیاری از مغازه‌ها در بازار مرکزی، به نشانه همبستگی با تظاهر کنندگان، مغازه‌های خود را بستند… .
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ca0a7ada-c040-4f6f-b82c-c660d6aa37bf"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات