728 x 90

-

اعدام یک زن در زندان عادل‌آباد شیراز

-

اعدام زنان در رژیم زن ستیز آخوندی
اعدام زنان در رژیم زن ستیز آخوندی
در ادامه سرکوب عمومی و اعدامهای فزاینده، رژیم ضدبشری آخوندی یک زن زندانی را در زندان عادل‌آباد شیراز بدار آویخت.
وی که صفیه غفوری نام داشت و از شش سال پیش در شیراز زندانی بود، صبح روز پنجشنبه 22تیر توسط دژخیمان خامنه‌ای اعدام شد.
وی که هنگام اعدام جنایتکارانه 28سال سن داشت، به گفته برخی وکلا، مرتکب جرمی نشده بود و بی‌گناه بوده، اما تحت فشار دژخیمان دیکتاتوری آخوندی مجبور به اعتراف به قتل شده بود.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/eaa2f701-89ca-4339-9915-7ad937c2ac3f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات