728 x 90

-

اذیت و آزار زنان و دختران در قزوین توسط مأموران سرکوبگر

-

اعتراض علیه بدحجابی - آرشیو
اعتراض علیه بدحجابی - آرشیو
گزارشهای دریافتی حاکی است روز 4خرداد در خیابان خیام قزوین، مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی مستقر شده و به اذیت و آزار زنان و دختران به بهانه آخوندساخته بدحجابی می‌پرداختند یا آنها را دستگیر می‌کردند. این اقدام باعث خشم مردم در صحنه و اعتراض آنها شد.