728 x 90

دخالتهاي رژيم,

فواد عجمی: رژیم ایران برای حفظ رژیم سوریه می‌جنگند

-

حمایت رژیم ایران از دیکتاتور سوریه
حمایت رژیم ایران از دیکتاتور سوریه
فواد عجمی عضو ارشد بنیاد هوور در دانشگاه استانفورد به تلویزیون سی.ان.ان گفت: رژیم ایران درک می‌کند که از نظر کلی یک جنگ بر سر منطقه وجود دارد. آنها درک می‌کنند که مرکز این جنگ سوریه است، راه آنها به دریایی مدیترانه، بیروت و حزب‌الله که برای رژیم ایران یک نقطه مرکزی محسوب می‌شود، به یک رژیم بسیار متحد در دمشق بستگی دارد. آنها برای حفظ رژیم سوریه می‌جنگند.