728 x 90

حمله به احمد ي نژاد,شقه دروني رژيم,

اعتراف به وخامت اوضاع ایران

-

مجلس ارتجاع آخوندی
مجلس ارتجاع آخوندی
محمدرضا خباز عضو مجلس ارتجاع گفت: آقای احمدی‌نژاد آیا صدای شکستن استخوانهای محرومین را زیر بار تورم نمی‌شنوید... . آیا صدای مظلومانه کشاورزان و دامپروران... .. صدای شش و نیم میلیون جوان بیکار را نمی‌شنوید; آیا صدای دانش‌آموزان دوره راهنمایی و معلمین آنها و هم‌چنین معلمین که هر روز در جلوی مجلس جمع می‌شوند که به‌وسیله وزیر از کار اخراج شده‌اند را نشنیده‌اید؟ آیا صدای متقاضیان وامهای اندک که در رفت‌وآمد بانکها در حدود یک سال است سرگردانند را نشنیده‌اید؟