728 x 90

ايران اشرف آزادي,خروج از ليست تروريستي,

هموطنان آزاده و اعضا و حامیان مقاومت پیروزی بزرگ عدالت و مقاومت را جشن گرفتند

-

جشن هموطنان آزاده بعد از صدور حکم تاکید دادگاه بر خروج مجاهدین از لیست تروریستی
جشن هموطنان آزاده بعد از صدور حکم تاکید دادگاه بر خروج مجاهدین از لیست تروریستی
هموطنان آزاده و اعضا و حامیان مقاومت که در هنگام صدور حکم دیوان عدالت اروپا در لوکزامبورگ حضور داشتند، صدور این حکم را به عنون پیروزی بزرگ دیگری برای عدالت و مقاومت جشن گرفتند.
حکم دیوان عدالت اروپا، عالی‌ترین مرجع قضایی اروپایی، به اتفاق آرای ۱۳قاضی از کشورهای مختلف اروپایی صادر گردید.
حقوقدانان و شخصیتهایی که در جشن پیروزی ایرانیان آزاده در لوگزامبورک حضور داشتند، صدور حکم دیوان عدالت اروپا به نفع سازمان مجاهدین خلق ایران را، بالاترین حکم قضایی و «حرف آخر» عالی‌ترین مرجع عدالت اروپا و مهمترین پیروزی برای کارزار حقوقی و سیاسی مقاومت ایران علیه برجسب آخوند‌ساخته توصیف کردند و آن را به مردم و مقاومت ایران و به‌ویژه به مجاهدان اشرف تهنیت گفتند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/47d8931c-4283-4f46-9b3f-21c55bc551d2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات