728 x 90

63تن از اعضای مجلس ارتجاع خواستار برکناری رئیس بانک مرکزی رژیم شدند

مجلس رژیم
مجلس رژیم

63تن از اعضای مجلس رژیم از آخوند روحانی خواستند که رئیس بانک مرکزی خود را به‌خاطر بحران ارزی و اقتصادی برکنار کند.

اعضای مجلس رژیم گفتند، به‌دلیل گرانی ارز و متوقف شدن چرخه زندگی مردم و ضربه به نظام اقتصادی، عزل رئیس بانک مرکزی ضرورت دارد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات