728 x 90

​​​​​​​خامنه‌ای وقتی خودش را شنونده برخی انتقادات قلمداد می‌کند؟!

خامنه‌ای ولی فقیه ارتجاع
خامنه‌ای ولی فقیه ارتجاع

خامنه‌ای در به‌اصطلاح مستند سرهم‌بندی شده از برخی دیدارهای خصوصی‌اش با بسیجیان و لباس شخصیتهایش در پوششهایی غلط اندازی از قبیل هنرمند و روشنفکر تلاش می‌کند در برابر موج نفرت عمومی از دیکتاتوری و خونزیزی، به ضدتبلیغ پرداخته و خودش را شنونده برخی انتقادات قلمداد کند. اما این به‌اصطلاح مستند که در سایت خامنه‌ای و برخی شبکه‌های تلویزیونی رژیم پخش شده، بیش‌از‌پیش ریاکاری خلیفه ارتجاع و استیصال وی در قبال نفرت مردمی را برملا کرده است.

«من خودم آقای خامنه‌ای عزیز من خودم بعضی وقتها حس نمی‌کنم شما برای تک‌تک ما دلسوز هستید این می‌تواند سوءتفاهم باشد به هیچ‌وجه این ادعا ادعایی نیست که سندی بخواهم برایش ارائه بدهم دارم، حسی می‌گویم از منظر جامعه می‌گویم، این‌که همه تک‌تک مردم احساس بکنند شما دوستشان دارید این حس القاء نمی‌شود، نمی‌دانم چه‌جور می‌شود القاء کرد، چه‌کار باید کرد، ولی به‌نظر م خیلی راهبردی است». (سایت خامنه‌ای ۴دی)