728 x 90

۷آبان و بستن منطقه پاسارگاد توسط نیروهای سرکوبگر

پاسارگاد
پاسارگاد

رژیم آخوندی در سالگرد ۷آبان اقدام به بستن منطقه پاسارگاد کرده است تا جلوی هر گونه تجمع در این منطقه را بگیرد. یکی از اهالی منطقه پاسارگاد در این زمینه گفت: «مثل سالهای قبل بگیر و ببند راه انداخته‌اند . برای ما کارت تردد صادر کرده‌اند.تعداد زیادی مأمور را به اینجا آوردند. در هر خیابان از هر ۱۰نفر می‌توانم بگویم ۷نفر مأمور است بقیه مردم عادی هستند. سپاهی بسیجیها با لباس نظامی و شخصی می‌چرخند.

آنقدر نیرو آورده‌اند که مگو و مپرس، آن‌چنان گستاخ و بی‌ادب که آدمی را از همه چیز متنفر می‌کنند (چهارشنبه ۷آبان).

گزارشی از فضای شهر شیراز توسط یکی از هموطنان:

تا ساعت ۸شب هیچکسی در مسیر تخت جمشید و پاسارگاد بدلیل بسته بودن کامل نتوانسته حضور پیدا کند و افراد محلی آن منطقه هم تایید کردند که کسی در آنجا حاضر نشده غیر از تک نفراتی که بومی همانجا هستند.

نیروهای امنیتی با کسانی که فیلمبرداری می‌کردند برخورد خیلی تند و در ۲مورد به خشونت و کتک‌کاری هم کشیده شده است.