728 x 90

۶ پاسخ آتشین کانون‌های شورشی در تهران، کرج، شیراز و الوند قزوین به معامله ننگین رژیم اعدام و قتل‌عام و گروگانگیری + فیلم

۶ پاسخ آتشین کانون‌های شورشی در تهران، کرج، شیراز و الوند قزوین
۶ پاسخ آتشین کانون‌های شورشی در تهران، کرج، شیراز و الوند قزوین

۶ پاسخ آتشین کانون‌های شورشی

در تهران، کرج، شیراز و الوند قزوین

به معامله ننگین رژیم اعدام و قتل‌عام و گروگانگیری

برای پس گرفتن دژخیم حمید نوری

با درود کانون‌های شورشی به سربداران سر موضع در قتل‌عام ۶۷

و تأکید بر ضرورت کیفر دژخیم و اجرای عدالت در داخل میهن اشغال شده

 

۶ پاسخ آتشین کانون‌های شورشی در تهران، کرج، شیراز و الوند قزوین

۶ پاسخ آتشین کانون‌های شورشی در تهران، کرج، شیراز و الوند قزوین

۶ پاسخ آتشین کانون‌های شورشی در تهران، کرج، شیراز و الوند قزوین

۶ پاسخ آتشین کانون‌های شورشی در تهران، کرج، شیراز و الوند قزوین

۶ پاسخ آتشین کانون‌های شورشی در تهران، کرج، شیراز و الوند قزوین

۶ پاسخ آتشین کانون‌های شورشی در تهران، کرج، شیراز و الوند قزوین

 

ششمین عملیات کانون‌های شورشی

ششمین عملیات کانون‌های شورشی

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a9a7f596-257b-4875-a9f5-577c303fd5b7"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات