728 x 90

۵زندانی در یزد اعدام شدند

افزایش اعدام در ایران
افزایش اعدام در ایران

در ادامه اعدام‌های جنایتکارانه اخیر رژیم آخوندی روز پنجشنبه ۲۷مرداد ، ۵زندانی را در یزد اعدام کرد.

به گزارش سایت هرانا اسامی زندانیان عبارتند از: زندانیان امیر شهیکی، فرزند ابراهیم، ۲۳ساله، مجرد ساکن روستای چاه ملک از توابع شهرستان ریگان، سید عباس موسوی اهل یزد، حمید نارویی فرزند نیاز ۴۵ساله متأهل و دارای پنج فرزند خردسال اهل و ساکن زاهدان، خدا رحم نارویی، فرزند بلوچ، ۴۳ساله، متأهل و دارای فرزند، اهل و ساکن زاهدان، سعید کشانی (کاشانی)، حدوداً ۴۶ساله، متأهل و دارای فرزند، اهل و ساکن زاهدان عنوان شده است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/9bd48b22-3cc3-49b7-8581-828b672237a3"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات