728 x 90

۳۳ اعدام در ایران تنها در دیماه۱۳۹۹ و لزوم ارجاع پرونده جنایات رژیم به شورای امنیت

شورای ملی مقاومت ایران
شورای ملی مقاومت ایران

شورای ملی مقاومت ایران -سربرگ

۳۳ اعدام در ایران تنها در دیماه ۱۳۹۹ و لزوم ارجاع پرونده جنایات رژیم به شورای امنیت

با اعدام جنایتکارانه دو زندانی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۲۹ و ۳۰دی در سنندج و زاهدان، دست کم ۳۳زندانی در دیماه ۱۳۹۹ توسط فاشیسم دینی حاکم بر ایران اعدام شده‌اند. این رقم، زندانیانی را که مخفیانه اعدام می‌شوند و امکان ثبت مشخصات آنها وجود ندارد، در بر نمی‌گیرد. این اعدامها در زندانهای اهواز، قم، زاهدان، اردبیل، سنندج، کرج، رشت، مشهد، مشکین شهر، زابل، تبریز، یزد و قزوین صورت گرفته است.

در میان اعدام شدگان سه زندانی سیاسی بلوچ روز ۱۴دیماه در زاهدان و سه زندانی اهل سنت به اتهام آخوند‌ساخته «بغی» در ۶دی در زندان وکیل‌آباد مشهد حلق‌آویز شدند. در همین ماه یک زندانی زن در سنندج و محمدحسن رضایی که در زمان دستگیری ۱۶سال داشت بعد از ۱۳سال زندان در رشت اعدام شدند.

فاشیسم دینی حاکم بر ایران با افزایش اعدامهای جنایتکارانه و خودسرانه و دستگیریهای گسترده و دیگر اقدامات سرکوبگرانه مذبوحانه تلاش می‌کند از بالا گرفتن خیزشهای مردمی جلوگیری کند.

مقاومت ایران بار دیگر دبیرکل، کمیسر عالی و شورای حقوق‌بشر ملل متحد و سایر ارگانهای مدافع حقوق‌بشر، هم‌چنانکه اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را به اقدام فوری برای نجات زندانیان زیر اعدام فرامی‌خواند. پرونده نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع و سردمداران این رژیم به‌خاطر ۴دهه جنایت علیه بشریت باید در برابر عدالت قرارگیرند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲بهمن۱۳۹۹ (۲۱ژانویه۲۰۲۱)