728 x 90

حمایت از قیام مردم ایران و کانونهای شورشی

۳۰هزار زندانی سیاسی قتل‌ عام شده - تظاهرات و گرامیداشت در برلین، میدان براندنبورگ + فیلم و تصاویر

تظاهرات ایرانیان در دروازه براندنبورگ آلمان
تظاهرات ایرانیان در دروازه براندنبورگ آلمان

به‌مناسبت سی‌امین سالگرد قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ به فرمان خمینی جلاد، یک گردهمایی و تظاهرات در مرکز شهر برلین برگزار شد.

شرکت‌ کنندگان و سخنرانان در این گردهمایی، ضمن گرامی‌داشت خاطره شهیدان سربه‌دار قتل‌عام ۶۷، تأکید کردند که خط سرخی که این شهیدان در سال ۶۷ در برابر خمینی با ایستادگی بر راه و آرمان آزادی ترسیم کردند امروزه در قیام مردم ایران در شهرهای مختلف علیه تمامیت رژیم امتداد یافته است.

سخنرانان ضمن حمایت از پایداری و مقاومت مردم به‌جان آمده و جوانان قیام آفرین در شهرهای مختلف، در برابر سرکوب رژیم آخوندی، تلاشهای کانونهای شورشی در گسترش این قیامها را ستودند.

جواد دبیران:

درود می‌فرستیم به جوانان و مردم شجاع، آگاه، قیام آفرین و برانداز و همصدا می‌شویم با آنها که در استادیوم بزرگ آزادی شعار تمامی ایران‌زمین را فریاد کردند: "مرگ بر دیکتاتور"

پیام روشن است: مردم به چیزی کمتر از ریشه‌کنی و تغییر تمامیت این رژیم خونریز راضی نیستند.

همه این پیروزیها که تا یک‌سال پیش تصورش برای همه بسیار مشکل بود، در یک واقعیت سرسخت ریشه دارد: مقاومتی هست که از ۴دهه پیش بی‌وقفه بهای مبارزه با این رژیم سفاک را پرداخته است و حاضر است بپردازد. یعنی از روزی که آخوندهای جنایتکار حاکمیت میهن ما را دزدیدند. اوج این فداکاری در قتل‌عام ۳۰هزار گل سرخ در تابستان ۶۷ بود. ۳۰هزار زندانی سیاسی که به دیکتاتوری نه گفتند و مقاومت ما را سرفراز کردند. این ریشه آتش قیام امروز است که خاموشی نمی‌پذیرد.

 

بتول یوسفی:

هر سال، سالگرد قتل‌عام سی هزار گل سرخ آزادی مردم ایران، روز سربلندی هر ایرانی آزاده‌‌یی است که براندازی رژیم ولایت فقیه را اراده کرده است.

در این جنایت هولناک، تک به تک مجاهدین باید انتخاب می‌کردند. بعد از سالها تحمل زندان و شکنجه و بی خبری، باید برزگترین تصمیم زندگیشان را می گرفتند.

و ۳۰هزار قهرمانان در بند انتخاب کردند. به جلاد و دژخیم نه گفتند و بر چوبه‌دار بوسه زدند.

اگر چه رژیم ۳۰سال تلاش کرد بر آن سرپوش بگذارد و سخن گفتن از آن را ممنوعه اعلام کرد. ولی فراخوان جنبش دادخواهی خواهر مریم این تابو را شکست، و نشان داد که حتی اگر ۳۰سال بگذرد و نسلی عوض شده باشد جلاد باید پاسخ این خونها را بدهد و مردم ایران هرگز این خونها را نه می‌بخشند و نه فراموش می‌کنند!

 

محبوبه عالی

در سی‌امین سال قتل‌عام ۳۰هزار شهید سربدار تابستان ۶۷یاد آن قهرمانان را گرامی می داریم که خو نشان امروز مشعل فرا راه رهایی مردم شده است

به آنهایی درود می‌فرستیم که در اوج افتخار به دفاع ازنام و آرمان رهایی بخش خود برخاستند و منش و راه و رسم این جنبش را باتسلیم ناپذیری سرشتند.آن قهرمانان و به‌ویژه دختران مجاهد، که حتی عاملان سنگدل قتل‌عام را نیز بنا‌به اعتراف خودشان، به عجز و التماس کشاندند.

خمینی می‌خواست برای بقای نظامش بخیال خام خود، نسل مجاهدین رانابود کند اما از او و رژیم منحوسش جز لعن و نفرین ابدی باقی نماند.

 

حشمت حصاری

وقتی

کبوترِ مغرورِ قوم رنج

در اقتدارِ فاجعه
، اعدام می‌شود

آغازِ سرخِ رهایی این تبار

از حنجره‌ی تفنگ چه کسی

اعلام می‌شود؟

درودهای بیکران بر شورشی‌ترین شهرهای جهان در ایران سرفراز امروز، با کانونهای شورشی همیشه رویان، که از ریشه‌های قوی ۱۲۰هزار گل سرخ هر روز شکوفاتر می‌شوند و باطل السحر زبونی و ذلت در برابر ارتجاع وحشی عمامه پیچ هستند.

درود بر قیام آفرینان علیه چپاول و سرکوب و تبعیض! همانها که اکنون با فریادهای مرگ بر خامنه‌ای و وای به روزی که مسلح شویم و می‌جنگیم می‌میریم ایرانو پس می‌گیریم، آرمان ۳۰هزار گل سرخ سر بدار مرداد ۶۷ را در خیابانهای تهران تکرار و زنده می‌کنند.

 

 حسین خسرو شاهی

در سی‌امین سال قتل‌عام ۳۰هزار گل سرخ آزادی مردم ایران در سال ۶۷ به روانهای پاکشان عمیقاً درود می‌فرستیم.

ما دادخواه خون ۳۰هزار شهید قتل‌عام ۶۷ و دادخواه خونهای جوانان شورشی در خیابانهای ایران هستیم. ایستادگان بر سر موضع مجاهدین برای آزادی ملت ایران، همانها که مرز بین شرف و بی‌شرف و آزادگی با تسلیم و بندگی را ترسیم کردند و خمینی گفت سر موضعیها را بکشید، همان ایستادگان در اشرف و لیبرتی زیر تانکها و موشکها بودند و امروز همین ایستادگی کانونهای شورشی و پیشگامان جنبش دادخواهی ادامه دهندگان همان راه و همان قهرمانان هستند.

درود بر سربداران و قهرمانان قتل‌عام و شرف ملت ایران که با نه گفتن به این رژیم سفاک ضدبشر، حتمیت سرنگونی را مهر کردند.

 

شماری از شرکت‌ کنندگان در این گردهمایی، مشاهدات خود را از جنایات رژیم علیه زندانیان سیاسی در زندانها و مردم ایران و همچنین نقش زنان در قیام های اخیر بازگو کردند.

در پایان این گردهمایی، شرکت‌ کنندگان در خیابانهای برلین دست به تظاهرات زدند و از قیام شهرهای میهن و جوانان قیام آفرین و کانونهای شورشی حمایت کردند.

 

تظاهرات ایرانیان آزاده و اشرف‌نشانها در برلین در حمایت از تظاهرات و قیام مردم ایران

تظاهرات ایرانیان آزاده و اشرف‌نشانها در برلین در حمایت از تظاهرات و قیام مردم ایران

تظاهرات ایرانیان آزاده و اشرف‌نشانها در برلین در حمایت از تظاهرات و قیام مردم ایران

تظاهرات ایرانیان آزاده و اشرف‌نشانها در برلین در حمایت از تظاهرات و قیام مردم ایران

تظاهرات ایرانیان آزاده و اشرف‌نشانها در برلین در حمایت از تظاهرات و قیام مردم ایران

تظاهرات ایرانیان آزاده و اشرف‌نشانها در برلین در حمایت از تظاهرات و قیام مردم ایران

تظاهرات ایرانیان آزاده و اشرف‌نشانها در برلین در حمایت از تظاهرات و قیام مردم ایران

تظاهرات ایرانیان آزاده و اشرف‌نشانها در برلین در حمایت از تظاهرات و قیام مردم ایران

تظاهرات ایرانیان آزاده و اشرف‌نشانها در برلین در حمایت از تظاهرات و قیام مردم ایران

تظاهرات ایرانیان آزاده و اشرف‌نشانها در برلین در حمایت از تظاهرات و قیام مردم ایران

تظاهرات ایرانیان آزاده و اشرف‌نشانها در برلین در حمایت از تظاهرات و قیام مردم ایران

تظاهرات ایرانیان آزاده و اشرف‌نشانها در برلین در حمایت از تظاهرات و قیام مردم ایران

تظاهرات ایرانیان آزاده و اشرف‌نشانها در برلین در حمایت از تظاهرات و قیام مردم ایران

تظاهرات ایرانیان آزاده و اشرف‌نشانها در برلین در حمایت از تظاهرات و قیام مردم ایران

تظاهرات ایرانیان آزاده و اشرف‌نشانها در برلین در حمایت از تظاهرات و قیام مردم ایران

تظاهرات ایرانیان آزاده و اشرف‌نشانها در برلین در حمایت از تظاهرات و قیام مردم ایران

 

 

تظاهرات ایرانیان و اشرف‌نشانها در اروپا و استرالیا در حمایت از قیام ایران + فیلم

در کشورهای مختلف اروپا و استرالیا تظاهرات ایرانیان آزاده و اشرف‌نشانها در حمایت از قیام مردم ایران و علیه طرح تروریستی رژیم آخوندی در پاریس ادامه دارد.

در لندن انگلستان و دنهاق هلند و سیدنی استرالیا و برلین آلمان این تظاهرات با حضور هموطنان برگزار شد.

آنها شعار می‌دادند:

خامنه‌ای قاتله ولایتش باطله، مرگ بر اصل ولایت فقیه، و توپ تانک بسیجی دیگر اثر ندارد

 

تظاهرات ایرانیان در براندنبورگ آلمان

روز شنبه ۲۰مرداد ۹۷ تظاهراتی در دروازه براندنبورگ توسط ایرانیان آزاده و اشرف‌نشانها در حمایت از اعتراضات و قیام مردم ایران برگزار شد.

تظاهر کنندگان همچنین خواستار محاکمه عاملان و آمران قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ شدند.

در تظاهرات براندنبورگ آلمان تظاهر کنندگان پلاکاردهایی حمل می‌کردند که روی آنها نوشته شده بود:

شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده، آتش جواب آتش

شعار هر ایرانی مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر روحانی

تظاهر کنندگان ایرانی در برلین آلمان تابلویی با این عبارت حمل می‌کردند:

همصدا با جوانان شجاع در استادیوم آزادی

شعار همه شهرهای ایران را فریاد می‌کنیم

مرگ بر دیکتاتور