728 x 90

۳۰میلیارد دلار هزینه رژیم آخوندی برای حمایت از اسد

کشته شدگان وابسته به رژیم ایران در سوریه
کشته شدگان وابسته به رژیم ایران در سوریه

فاکس نیوز به‌نقل از یکی از مقام‌های دولتی آمریکا گفت رژیم ایران ۳۰میلیارد دلار برای حمایت از دیکتاتور خون‌ریز سوریه هزینه کرده است. به‌گفته فاکس نیوز گزارش وزارت‌خارجه در سال۲۰۱۸ نشان داد که طبق سرویس تحقیقات کنگره از سال۲۰۱۲، رژیم ایران بیش از ۱۶میلیارد دلار برای حمایت از رژیم اسد و شبه‌نظامیان در سوریه، عراق و یمن هزینه کرده است. بر اساس گزارش سیاست خارجی۲۰۱۸ نیروهای رژیم ایران در ۱۱پایگاه در سوریه فعالیت دارند... (سایت تلویزیون فاکس نیوز - ۱۱ اردیبهشت).