728 x 90

۱۶آذر - اعتصاب و اعتراض گسترده دانشجویان در سراسر کشور - هشتاد و سومین روز قیام

اعتصاب و تظاهرات دانشجویان امیرکبیر
اعتصاب و تظاهرات دانشجویان امیرکبیر

امروز ۱۶آذر ماه همزمان با هشتاد و سومین روز از قیام سراسری مردم ایران، اعتصاب و اعتراضهای گسترده دانشجویان در سراسر کشور در جریان است.

تحصن و تظاهرات دانشجویان در ۱۰دانشگاه
دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران - دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران - دانشگاه جندی‌شاپور - دانشگاه علامه‌ - دانشکده مهندسی شیمی و محیط زیست دانشگاه تهران - دانشکده برق علم و صنعت - دانشگاه آزاد رشت - دانشگاه سوره - دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه تهران - دانشگاه امیرکبیر - دانشگاه هنر اصفهان - دانشگاه ملی - دانشگاه خواجه نصیر

در این صفحه تصاویر و گزارشات این تحول را دنبال کنید:

 

سنندج - اعتصاب دانشجویان دانشگاه فنی حرفه‌یی سنندج - ۱۶آذر

سنندج - اعتصاب دانشجویان دانشگاه فنی حرفه‌یی سنندج - ۱۶آذر

 

تهران - اعتصاب دانشجویان دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران ۱۶آذر

تهران - تظاهرات دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس با شعار آزادی آزادی آزادی ۱۶آذر

 

تهران - دانشجویان ‏دانشگاه هنر و معماری پارس: دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد ۱۶آذر

تهران - اعتصاب دانشجویان دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه خوارزمی ۱۶آذر

 

مشهد - تظاهرات دانشجویان دانشگاه فردوسی- هر یک نفر کشته شه هزار نفر پشتشه - ۱۶آذر

تهران - درگیری دانشجویان دلیر دانشگاه تهران با نیروهای سرکوبگر حراست ۱۶آذر

تهران - دانشجویان دانشگاه امیرکبیر شعار مرگ بر خامنه‌ای سر دادند ۱۶آذر

تهران - درگیری دانشجویان دلیر دانشگاه تهران با نیروهای سرکوبگر حراست ۱۶آذر

تهران - اعتصاب و تظاهرات دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات ۱۶آذر

تهران - اعتصاب و تظاهرات دانشجویان دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی ۱۶آذر

تهران - دانشجویان پردیس مرکزی دانشگاه تهران به رغم حمله مزدوران حراست ۱۶اذر

تهران - اعتصاب و تظاهرات دانشجویان دانشکده ادبیات و زبان خارجه علامه ۱۶آذر

تهران - اعتصاب و تظاهرات دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر ۱۶آذر

تهران - دانشجویان امیرکبیر برای استمرار تظاهرات به سمت در اصلی دانشگاه رفتند ۱۶آذر

مشهد - دانشگاه فردوسی حمله نیروهای سرکوبگر حراست به دانشجویان ۱۶آذر

تهران - دانشجویان پلی‌تکنیک بسیجی بی‌غیرته قاتل این ملته ۱۶آذر

رشت - اعتصاب دانشجویان دانشگاه آزاد رشت همزمان با روز دانشجو - ۱۶آذر

اعتصاب و تحصن دانشجویان ۱۶آذر ۱۴۰۱ - 7

 

تهران - دانشگاه امیرکبیر - اعتصاب و تحصن دانشجویان ۱۶آذر ۱۴۰۱ 

اعتصاب و تحصن دانشجویان ۱۶آذر ۱۴۰۱ - 6

 

تهران - اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه ملی - ۱۶آذر

تهران - اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه ملی - ۱۶آذر

 

تهران - اعتصاب دانشجویان دانشگاه سوره در اعتراض به بازداشت و سرکوب دانشجویان - ۱۶آذر

تهران - اعتصاب دانشجویان دانشگاه سوره در اعتراض به بازداشت و سرکوب دانشجویان - ۱۶آذر1

 

تهران - اعتصاب دانشجویان دانشگاه سوره در اعتراض به بازداشت و سرکوب دانشجویان - ۱۶آذر

تهران - اعتصاب دانشجویان دانشگاه سوره در اعتراض به بازداشت و سرکوب دانشجویان - ۱۶آذر

 

تهران - اعتصاب دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی و محیط زیست دانشگاه تهران - ۱۶آذر

تهران - اعتصاب دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی و محیط‌زیست دانشگاه تهران - ۱۶آذر

 

تهران - اعتصاب دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران - ۱۶آذر

تهران - اعتصاب دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران - ۱۶آذر

 

تهران - ‌اعتصاب دانشجویان دانشکده برق علم و صنعت همزمان با روز دانشجو - ۱۶آذر

تهران - اعتصاب دانشجویان دانشکده برق علم و صنعت همزمان با روز دانشجو - ۱۶آذر

 

تهران- اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه تهران در روز دانشجو ۱۶آذر

اصفهان - اعتصاب دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان در اعتراض به بازداشت و سرکوب دانشجویان ۱۶آذر

تهران - اعتصاب و شعارهای دانشجویان دانشگاه امیرکبیر ۱۶آذر

تهران - تظاهرات دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با شعار دانشجوی زندانی آزاد باید گردد ۱۶آذر

تهران - دانشجویان امیرکبیر شعار می‌دهند هر یه نفر کشته شه، هزار نفر پشتشه ۱۶آذر

تهران - دانشجویان علامه فریاد می‌زنند دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد ۱۶آذر

تهران - شعار دانشجویان امیرکبیر فقر فساد گرونی، میریم تا سرنگونی ۱۶آذر

 

تهران شعار دانشجویان دانشگاه علامه نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی برابری ۱۶آذر

تهران - اعتصاب دانشجویان دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران - ۱۶آذر

 

تهران - اعتصاب دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران - ۱۶آذر

تهران - اعتصاب دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران - ۱۶آذر

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c5ba89c8-fc8a-4713-8111-315be15fbd53"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات