728 x 90

۱۰۰هزار پرستار بیکار، ۱۰۰هزار نیاز به پرستار!

پرستاران
پرستاران

دبیرکل خانه پرستار رژیم گفت: ۱۰۰هزار پرستار بیکار در کشور داریم، این در حالی است که کمبود پرستار در بیمارستانهای کشور بسیار محسوس است و متأسفانه هیچ اقدامی برای جذب نیروی پرستار انجام نشده است.

محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار رژیم با اشاره به این‌که جمعیت پرستار کشور باید بیش از ۲برابر وضعیت موجود باشد تا به کف استانداردهای بین‌المللی برسیم، ادامه داد: در حال حاضر پرستاران در خط مقدم مقابله با بیماری کرونا بیشترین خدمات را به مراجعه‌کنندگان مراکز درمانی و بیمارستانی ارائه می‌دهند و نیازمند تعداد زیادی نیروی پرستار در بیمارستانهای سراسر کشور هستیم تا به حداقل استانداردهای بین‌المللی در این زمینه برسیم.

او ادامه داد: بر اساس استانداردها، باید به ازای هر هزار نفر، ۳نیروی پرستار در بیمارستانها و مراکز درمانی مشغول به کار باشند که در حال حاضر این شاخص در کشور حدود ۱/۶ است.

وی هم‌چنین گفت: ظرفیتهای دانشکده‌های پرستاری ۳برابر یعنی ۳۰۰درصد زیاد شده است و سالیانه ۱۲هزار پرستار از دانشکده‌های سراسر کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند (خبرگزاری حکومتی همشهری آنلاین ۱۴آذر).

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/78bbdc0c-e3b7-4889-9fe7-29b1a6c2d2b3"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات