728 x 90

گوشه هایی از درد و رنج مردم زلزله زده سی سخت در سرمای طاقت فرسای زمستان

گوشه هایی از درد و رنج مردم زلزله زده سی سخت در سرمای طاقت فرسای زمستان - رژیم جنایتکار آخوندی هیچ کاری برای این مردم محروم نکرده است.

 

آمار میزان تخریب خانه ها در شهر سی ‌سخت زلزله زده

طبق آمار گرفته شده توسط نیروهای رژیم در جریان زلزله شهر سی سخت از مجموع ۲۷۰۰ خانوار موجود در شهر سی سخت ۱۹۰۰ خانه خسارت دیده که از این تعداد ۸۰۰ خانه، خانه هایی می باشند که باید تخریب بشوند.