728 x 90

گوشمالی یک آخوند توسط دو دختر در کبودرآهنگ

کبودرآهنگ.گوشمالی یک آخوند توسط دو دختر
کبودرآهنگ.گوشمالی یک آخوند توسط دو دختر

دو دختر در شهرستان کبودرآهنگ روز پنجشنبه ۱۶ آبان ۹۸ در اعتراض به مزاحمت آخوند کیهانی گرداننده ارگان موسوم به تبلیغات اسلامی به بهانه «امر به معروف»، با خودرو از روی وی عبور کردند و او را راهی بیمارستان کردند.

این دو دختر قبل از گوشمالی این آخوند، ابتدا شدیداً به وی اعتراض کرده بودند و بعد از این‌که آخوند مزبور آنها را تهدید به دستگیری توسط نیروی انتظامی کرده بود، اقدام به زیر کردن وی با خودرو کردند.