728 x 90

گسل‌های اجتماعی بیدار شده‌اند، هر روز که التیام نیابد کار بغرنج‌تر می‌شود

خیزش جوانان و کشاورزان اصفهان - ۵آذر۱۴۰۰
خیزش جوانان و کشاورزان اصفهان - ۵آذر۱۴۰۰

روزنامه حکومتی ابتکار ۶ آ‌ذر، با درج مطلبی با عنوان «‌حکمرانی آب باید تغییر کند» با بیان این‌که «گسل‌های اجتماعی بیدار شده‌اند» به پیامدهای مرگباری که می‌تواند در حریق قیامها زبانه بکشد هشدار داد.

ابتکار در مورد بحران بی‌آبی در سراسر کشور که هم‌اکنون در قیام و خیزش اصفهان در جریان است نوشت: ابر بحران آب گریبان کشور را گرفته. هر روز یکی از حوضه‌ها به مطالبه سهمش برمی‌خیزد و فریاد می‌زند. گسل‌های اجتماعی بیدار شده‌اند و هر روز که التیام نیابد کار بغرنج‌تر می‌شود. اینها همه نشان می‌دهد کشور در حکمرانی آب ورشکسته شده است. حکمرانی بد در حوزه آب، وضع را هر روز وخیم‌تر می‌کند. هیچ اتفاق طبیعی و معجزه‌ای نمی‌تواند وضع را تغییر دهد.
ابتکار با هشدار به چشم‌اندازهای خوفناک قیامهای اجتماعی که هر لحظه در آ‌ستانه‌ گُر گرفتن است افزود: اگر دیر بجنبند و یا تصمیم بد بگیرند ممکن است کار به جاهای باریک‌تری بکشد. همه امکانات کشور را باید بسیج کرد تا مسأله آب امنیتی و بهانه نزاع‌های منطقه‌یی و قومی نشود.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/318f8a33-910f-4f00-9f02-2db860af57ca"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات