728 x 90

گسترش نقاط درگیری و غافلگیری نظام

خامنه‌ای: «دشمن به واسطه قضیه بنزین فکر کردند فرصت پیدا شده و لشکر خود را وارد کردند».

محمد عباسی، وزیر اسبق تعاون، کار و رفاه اجتماعی:‌ «تخریب سریع و هجوم سازمانی در این واقعه مؤید حضور مجاهدین[منافقین کوردل] در اغتشاش اخیر است».

آخوند ذوالنور اذعان کرد که در روز یکشنبه ۲۶آبان در تهران ۱۴۷درگیری و در سراسر کشور هم ۸۰۰نقطه درگیری با نیروهای قیام وجود داشته است.

قیام سراسری خواب از چشم رژیم ربوده است. عملیات برق‌آسا، کثرت نقاط درگیری، همزمانی قیامها در سراسر کشور به‌خوبی نشان داد که نیروهای تا دندان مسلح رژیم را مات و مبهوت می‌کند.

علیرضا ادیانی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی: «تا ظهر روز یک‌شنبه ۲۶آبان ناجا به‌تنهایی در صحنه بود و با توجه به فراگیری و وسعت درگیریها از ظهر یکشنبه بسیج و سپاه وارد صحنه شدند».

گسترش نقاط درگیری به‌سرعت شیرازه امنیت پوشالی نظام را از هم پاشید و ناگزیر کمتر از ۴۸ساعت نیروهای سپاه جهل و جنایت وارد سرکوب و کشتار شدند.

جوانان قیام‌آفرین در بهبهان و سایر شهرها با راه‌اندازی گشتهای موتوری ضربات کاری بر نیروهای سرکوب وارد کردند. جوانان قیام‌آفرین با حملات برق‌آسایشان نیروهای سرکوبگر را تار و مار کردند.

بیهوده نبود که خامنه‌ای خطاب به بسیجیان گفت: «سعی کنید در هیچ قضیّه‌ای غافلگیر نشوید».

اما قیام‌آفرینان درسهای بعدی را برای سرنگونی آخوندها تدارک می‌بینند.