728 x 90

گسترش شدید کرونا در زندان مرکزی ارومیه

گسترش شدید کرونا در زندان مرکزی ارومیه
گسترش شدید کرونا در زندان مرکزی ارومیه

وضعیت زندانیان در زندان مرکزی ارومیه چهارشنبه ۲۰فروردین به‌علت شیوع کرونا وخیم است. تعداد زندانیان مبتلا به کرونا روزبه‌روز افزایش می‌یابد.‌ وضعیت آن‌قدر وخیم است که دژخیمان زندان مجبور به فرستادن شماری از زندانیان بیمار به بیمارستان شده‌اند. اما در همین جابه‌جاییها به‌دلیل وضعیت به‌شدت خراب بهداشتی، نه تنها بهبودی برای زندانیان بیمار متصور نیست بلکه در بیمارستانهای بیرون بیشتر آلوده شده و ویروس را از بیرون به داخل زندان می‌آورند. پزشکان زندان نیز از این وضعیت وحشت کرده‌اند.

رفت و آمد زندانیان به بیرون از زندان، از جمله به دادستانی یا.... باعث ورود باز هم بیشتر ویروس کرونا به داخل زندان شده است.

در حال حاضر شماری از زندانیان این زندان به کرونا مبتلا شده‌اند اما رئیس زندان با دروغ و فریب در پی پنهان کردن آن است.