728 x 90

گسترش سرقت، روان جامعه را به‌شدت پریشان کرده است

افزایش سرقت در ایران تحت حاکمیت آخوندها بدلیل فقر
افزایش سرقت در ایران تحت حاکمیت آخوندها بدلیل فقر

روزنامهٔ سپاه پاسداران موسوم به جوان تحت عنوان «گسست امنیت اجتماعی» به افزایش سرسام‌آور سرقت اعتراف کرده و می‌نویسد:

یکی از ناگوارترین اتفاق‌هایی که مدام در حال روی دادن است سرقت است. پدیده‌یی که روان جامعه را به‌شدت پریشان کرده و مدام به آن دامن می‌زند. زندگی اجتماعی این روز‌ها به‌شدت عجین شده است...

این که پلیس همواره به‌دنبال سارق می‌دود، حکایت از جلو بودن سارقان در رسیدن به اهدافشان دارد. بعد از آن سارقی که با مرارت گرفتار شده به زندان سپرده می‌شود. زندان برای بیشتر سارقان در حکم ماهی دارد که آن را از داخل تنگ به دریا بیندازند. او در فرصتی که زندان در اختیارش گذاشته نهایت بهره را می‌برد و از دریای بیکران تجربه هم‌قماشان خود بهره می‌برد و این امکان را پیدا می‌کند که وارد باند‌های حرفه‌یی شود... تولید، تأمین و گسترش امنیت فرایند‌هایی دارند که با صدور بخشنامه و دستور میسر نمی‌شود و بی‌توجهی بیشتر به آن امینت عمومی را بیش از گذشته به خطر می‌اندازد (روزنامه جوان۳ مهر).

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات