728 x 90

گزارش کارگروه ناپدید شدگان اجباری سازمان ملل متحد: قتل‌عام شدگان ۱۳۶۷ ناپدیدشدگان اجباری

تصویری از طنابهای دار و گل روئیده - عکس از آرشیو
تصویری از طنابهای دار و گل روئیده - عکس از آرشیو

گزارش کارگروه ناپدید شدگان اجباری سازمان ملل متحد: قتل‌عام شدگان ۱۳۶۷ ناپدیدشدگان اجباری

کارگروه ناپدید شدگان اجباری سازمان ملل متحد در گزارشی به شورای حقوق‌بشر ملل متحد که روز ۲ سپتامبر- ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ منتشر شد به موضوع ناپدیدشدگان اجباری در ایران از جمله در سالهای دهه۶۰ و قتل‌عام ۱۳۶۷ پرداخته است. در این گزارش آمده است:

پرونده‌های مربوط به دهه ۶۰ را دریافت کردیم که افراد ناپدید شده بدون ارائه اطلاعات کافی به خانواده‌ها و عزیزانشان اعدام شده‌اند.

در این گزارش تصریح شده است باید محلهای دفن این افراد مشخص شود، از این محلها حفاظت شود. باید گورهای جمعی و بدون علامت مطابق با استانداردهای بین‌المللی مورد تحقیق قرار بگیرد. باید وضعیت کسانی که مشمول اعدام‌های شتاب‌زده مخالفان سیاسی در تیر و مرداد ۱۳۶۷ شدند روشن شود

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d1e6b6a0-c70d-4dda-8ed6-21162fda619d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات