728 x 90

گزارش سالانه وزارت‌خارجه آمریکا در مورد فعالیت‌های تروریستی

فعالیتهای تروریستی رژیم ایران
فعالیتهای تروریستی رژیم ایران

وزارت‌خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود در رابطه با فعالیت‌های تروریستی رژیم آخوندها در سال ۲۰۲۲ نوشت: رژیم ایران به حمایت از توطئه‌های تروریستی یا فعالیت‌های مرتبط با هدف قرار دادن مخالفان ادامه داد. یک آژانس اطلاعاتی بریتانیا علناً گزارش داد که حداقل ۱۰تهدید بالقوه از سوی رژیم ایران برای ربودن یا کشتن افراد در بریتانیا در سال ۲۰۲۲ منتشر شده است. در سال‌های اخیر، آلبانی، بلژیک و هلند همگی مقامات رژیم ایران را که در توطئه‌های تروریستی مختلف در مناطق مربوطه خود همدست بوده‌اند، دستگیر یا اخراج کرده‌اند.

در ادامه گزارش سالانه وزارت‌خارجه آمریکا در مورد تروریسم در سال ۲۰۲۲ آمده است: رژیم ایران به حمایت خود از فعالیت‌های تروریستی در سال ۲۰۲۲ ادامه داد، از جمله حمایت از حزب‌الله، گروه‌های فلسطینی لیست‌گذاری شده توسط آمریکا در کرانه باختری و غزه و گروه‌های تروریستی و شبه‌نظامی مختلف در بحرین، عراق و سوریه، و در سراسر خاورمیانه. نیروی قدس سازوکار اصلی ایران برای پرورش و حمایت از فعالیت‌های تروریستی در خارج از کشور است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e46df291-f0d7-42d4-8412-236bb606a41c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات