728 x 90

گزارش زنده از تحریم گسترده نمایش انتخاباتی رژیم آخوندی - گزارشات خبرنگار سایت مجاهد

کسادی نمایش انتخابات رژیم - ۱۱اسفند ۱۴۰۲
کسادی نمایش انتخابات رژیم - ۱۱اسفند ۱۴۰۲

گزارشات مربوط به کسادی نمایش انتخابات رژیم آخوندی در این صفحه انعکاس داده می‌شود.

 

گزارش خبرنگار سایت مجاهد درباره کسادی نمایش انتخابات و تحریم گسترده توسط مردم شریف ایران ۱۱ اسفند

 

 

کسادی نمایش انتخابات - آزادشهر - خبرنگار سیمای آزادی ساعت ۱۱۱۰- ۱۱ اسفند

کسادی نمایش انتخابات - شهر قدس ـ ساعت ۱۰۳۰ ـ ۱۱ اسفند

کسادی نمایش انتخابات بجنورد - خبرنگارسیمای آزاددی - ۱۱ اسفند

کسادی نمایش انتخابات - سنندج ـ دبیرستان دخترانه هادی راستکار- ۱۱ اسفند

کسادی نمایش انتخابات - تبریز فقط صدای یاکریم می آید ۱۱ اسفند

کسادی نمایش انتخابات - بجنورد مسجد پیامبر اعظم ساعت ۱۰۳۰- ۱۱ اسفند

کسادی نمایش انتخابات - اصفهان دبیرستان ترکان - ۱۱اسفند ۱۴۰۲

کسادی نمایش انتخابات - خیابان سینا ساختمان هیأت امنای دکتر بصیری خبرنگار سایت مجاهد ساعت۱۴۲۵

کرمانشاه-کسادی نمایش انتخابات در این رژیم جایی برای انتخاب نیست،زمان انقلاب است خبرنگار سیمای آزادی

 

کسادی نمایش انتخابات - گزارش خبرنگار سیمای آزادی - سنندج خیابان عباس آباد - ۱۱ اسفند ۱۴۰۲

کسادی نمایش انتخابات - کرج - گزارش خبرنگار سیمای آزادی - ۱۱اسفند ۱۴۰۲

کسادی نمایش انتخابات - کاشان -شعبه جباری خیابان ۲۲بهمن گزارش - خبرنگار سیمای آزادی - ۱۱اسفند ۱۴۰۲

کسادی نمایش انتخابات - کاشان -خیابان دروازه دولت- گزارش خبرنگار سیمای آزادی - ۱۱اسفند

کسادی نمایش انتخابات - قوچان -مرکز آموزشی پسرانه نیایش - ۱۱ اسفند ۱۴۰۲

کسادی نمایش انتخابات - فولادشهر -گزارش خبرنگار سیمای آزادی کسادی حوزه رای گیری - ۱۱ اسفند ۱۴۰۲

کسادی نمایش انتخابات - شیراز -گزارش خبرنگار سیمای آزادی حوزه مدرسه گلستان -۱۱ اسفند ۱۴۰۲

کسادی نمایش انتخابات - سنندج -خلوتی حوزه - ۱۱ اسفند ۱۴۰۲

 

سنندج - تصاویری از تحریم سراسری انتخابات توسط مردم - ۱۱اسفند

کسادی نمایش انتخابات - همدان قاسم آباد حسینبه فاطمیه ساعت ۹صبح - ۱۱ اسفند

کسادی نمایش انتخابات - آمل کسادی شعبه خبرنگار سیمای آزادی - ۱۱اسفند ۱۴۰۲

کسادی نمایش انتخابات - اصفهان هنرستان پسرانه -خبرنگار سیمای آزادی-۱۱ اسفند

کسادی نمایش انتخابات - اردبیل شعبه مسجد الغدیر ساعت ۱۱۲۶صبح خبرنگار سیمای آزادی - ۱۱ اسفند

کسادی نمایش انتخابات - پیرانشهر ـ دبیرستان ستایش ـ ساعت ۹ صبح ۱۱ اسفند

 

کسادی نمایش انتخابات - تهران بلوار بریانک - مدرسه پسرانه عدالت خبرنگار سایت مجاهد - ۱۱ اسفند

کسادی نمایش انتخابات - تهران تقاطع خوش کمیل - خبرنگار سایت مجاهد ۱۱ اسفند

کسادی نمایش انتخابات - مازندران ـ نکا ـ حوزه مسجد صاحب الزمان ـ ساعت ۱۰۳۰ ـ ۱۱ اسفند

کسادی نمایش انتخابات همدان ـ قاسم آباد ـ ۱۱ اسفند

کسادی نمایش انتخابات- لنگرود شعبه مدرسه ابن سینا ساعت ۱۱صبح خبرنگار سیمای آزادی ۱۱ اسفند

کسادی نمایش انتخابات - رودهن ـ مسجد علی ابن ابیطالب ـ ساعت ۹ صبح ـ ۱۱ اسفند

 

کسادی نمایش انتخابات - تهران خیابان سپه دبیرستان پسرانه مهدی ابراهیمی -خبرنگار سایت مجاهد ۱۱ اسفند

 

کسادی نمایش انتخابات - تهران خیابان ارومیه - دبستان پسرانه امامی - خبرنگار سایت مجاهد - ۱۱ اسفند

کسادی نمایش انتخابات - تهران نواب مسجد لولاگر ساعت ۱۲۴۰ خبرنگار سایت مجاهد- ۱۱ اسفند 

 

کسادی نمایش انتخابات - نارمک میدان۷۳ مدرسه دخترانه قدس ۱۱۱۴ صبح - خبرنگار سایت مجاهد ۱۱ اسفند

کسادی انتخابات در شیرآباد زاهدان -۱۱ اسفند. نگهبانها دارند با موبالهایشان بازی می‌کنند

 

کسادی انتخابات در تبریز - مدرسه انقلاب اسلامی - ولیعصر میدان بهارستان

کسادی انتخابات در تبریز - مدرسه انقلاب اسلامی - ولیعصر میدان بهارستان

کسادی نمایش انتخابات - ۴۶متری نارمک - دبیرستان فجر قائم-ساعت ۱۱۱۵ صبح - خبرنگار سایت مجاهد - ۱۱ اسفند

کسادی نمایش انتخابات - میدان ۱۷نارمک مدرسه دخترانه یارجانی ۱۰۱۰صبح خبرنگار سایت مجاهد ۱۱اسفند

 

کسادی انتخابات در مشهد - دبیرستان حضرت فاطمه الزهرا

کسادی انتخابات در مشهد - دبیرستان حضرت فاطمه الزهرا

کسادی نمایش انتخابات - نارمک مدرسه دانشور- ساعت ۱۰۲۵ خبرنگار سایت مجاهد ۱۱ اسفند

کسادی نمایش انتخابات - تهران - تهرانسر مدرسه هاجر فقط نیروهای سرکوبگر حضور دارند - ۱۱اسفند

کسادی نمایش انتخابات - تهران خیابان مهر ، خیابان فرعی غفاری دبیرستان دخترانه - گزارش خبرنگار سایت مجاهد ساعت ۱۰صبح - ۱۱اسفند

 

کسادی نمایش انتخابات - سقز کریم آباد - حوزه اخذ رای در مدرسه استثنایی

کسادی نمایش انتخابات - سقز کریم آباد - حوزه اخذ رأی در مدرسه استثنایی

 • کسادی نمایش انتخابات - سمیرم ساعت ۰۹۴۵ - ۱۱ اسفند

 • کسادی نمایش انتخابات مهاباد - پرنده پر نمی زند - ۱۱ اسفند

 • خراسان شمالی ـ کسادی انتخابات ـ ساعت ۰۸۱۴ ـ ۱۱ اسفند ۱۴۰۲

 • کسادی نمایش انتخابات - تربت جام - دبیرستان بهشتی شعبه خالی -۱۱ اسفند

 • کسادی نمایش انتخابات - قم - ساعت ۱۰صبح - ۱۱ اسفند ۱۴۰۲

 • کسادی نمایش انتخابات - کرج حوزه مسجد امام حسین - خبرنگار سیمای آزادی -۱۱ اسفند

 

 • کسادی نمایش انتخابات - کرج- مسجد سجاد - هیچ خبری از رأی‌دهندگان نیست - ۱۱اسفند

کسادی نمایش انتخابات - کرج- حوزه انتخابی در یک دبیرستان که با تحریم مواجه شده است - گزارش خبرنگار سیمای آزادی - ۱۱اسفند

کسادی نمایش انتخابات - شاهین شهر - حوزه انتخابی عارف که هیچکس در آن نیست - ۱۱اسفند

کسادی نمایش انتخابات - اهواز - گزارش خبرنگار سیمای آزادی از تحریم صندوق‌ها توسط مردم - ۱۱اسفند

 

 • مشهد - شاندیز، روستای ارچنگ - ساعت ۱۰صبح - کسادی نمایش انتخاباتی خامنه‌ای - ۱۱اسفند

مشهد - شاندیز، روستای ارچنگ - ساعت ۱۰صبح - کسادی نمایش انتخاباتی خامنه‌ای - ۱۱اسفند

 

 • بلوچستان -  رأی مردم ایران ، قهر و سرنگونی دیکتاتوری دینی است - ۱۱اسفند

بلوچستان - رأی مردم ایران، قهر و سرنگونی دیکتاتوری دینی است - ۱۱اسفند

 • تهران - مقایسه جالب شلوغی کله‌پزی با حوزه انتخاباتی خامنه‌ای توسط مردم - ۱۱اسفند

 • کسادی نمایش انتخابات - کرمانشاه - خیابان ناصری مسجد ناصری  حوزه شماره ۷۳ شاهد تحریم مردم است - ۱۱اسفند

کسادی نمایش انتخابات - کرمانشاه - خیابان ناصری مسجد ناصری حوزه شماره ۷۳ شاهد تحریم مردم است - ۱۱اسفند

 

 • کسادی نمایش انتخابات - رودهن - هیچکس در حوزه انتخاباتی حاضر نیست - ۱۱اسفند

 • کرمانشاه - حوزه خیابان شریعتی - تحریم گسترده انتخابات، حتی یک نفر هم در این حوزه حاضر نشده - ۱۱اسفند

کرمانشاه - حوزه خیابان شریعتی - تحریم گسترده انتخابات، حتی یک نفر هم در این حوزه حاضر نشده - ۱۱اسفند

کرمانشاه - حوزه خیابان شریعتی - تحریم گسترده انتخابات، حتی یک نفر هم در این حوزه حاضر نشده - ۱۱اسفند

 

 • کسادی نمایش انتخابات - زاهدان - جوانان دلیر شعار می‌دهند از بس دروغ شنیدیم ما دیگه رأی نمیدیم - ۱۱اسفند

 

 • کسادی نمایش انتخابات - ایذه - حوزه دبیرستان کیان پیر فلک  - ۱۱اسفند

کسادی نمایش انتخابات - ایذه - حوزه دبیرستان کیان پیر فلک - ۱۱اسفند

 

 • زاهدان - جوانان دلیر بلوچ شعار می‌دهند: زاهدان می‌گوید هر کس رأی بدهد یا خائن هست یا جاهل - ۱۱اسفند ۱۴۰۲

 

 • کسادی نمایش انتخابات - دماوند، دبستان لاله‌های انقلاب - ساعت ۰۸۴۰ هیچکس برای رأی دادن حاضر نشده است. ۱۱اسفند ۱۴۰۲

 • کسادی نمایش انتخابات - کرج، میدان کرج -  هیچکس برای رأی دادن حاضر نشده است. ۱۱اسفند ۱۴۰۲

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7d22c8d9-ef0a-42cc-83c3-e4f358e917cc"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات