728 x 90

گزارش دبیرکل ملل متحد در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران/ اعدامها و سرکوب تظاهرات

آنتونیو گوترز دبیرکل ملل متحد
آنتونیو گوترز دبیرکل ملل متحد

دبیرکل ملل متحد روز ۲۶خرداد در مورد وضعیت حقوق‌بشر در رژیم ایران در گزارشی که برای ارائه به‌پنجاهمین اجلاس شورای حقوق‌بشر تهیه کرده است و در سایت سازمان ملل منتشر شده است نوشته است: شهادتها و گزارشهای متعددی از سوی سازمانهای غیردولتی، افراد، قربانیان و خانواده‌های آنها در مورد نقض احتمالی حق حیات که ادعا می‌شود توسط دولت انجام شده، از جمله اعدام‌های خودسرانه، استفاده از نیروی مرگبار توسط نیروهای امنیتی علیه معترضان صلح‌آمیز و کولبران، هم‌چنین محرومیت خودسرانه از حق حیات در بازداشت در نتیجه شکنجه یا محرومیت از دسترسی به موقع به مراقبتهای پزشکی دریافت شد... .

این گزارش حاضر به موجب قطعنامه ۷۶/۱۷۸ مجمع عمومی تهیه شده است که در آن مجمع عمومی از دبیرکل درخواست کرده است تا در پنجاهمین اجلاس شورای حقوق‌بشر گزارشی موقت در مورد وضعیت حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی ایران ارائه کند... .

در بازه زمانی گزارش، چالشهای مهم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هم‌چنان موجود است. فضای مدنی و دمکراتیک هم‌چنان محدود است. فعالان و مدافعان حقوق‌بشر در محیطی بسیار متحول و غیرقابل پیش‌بینی فعالیت می‌کردند که اغلب با آزار و اذیت و دستگیری مواجه می‌شدند... .

... .

استفاده از مجازات اعدام

سازمانهای غیردولتی گزارش دادند که تعداد اعدامها در جمهوری اسلامی ایران در سال۲۰۲۱ در مقایسه با سال۲۰۲۰ افزایش یافته است، از جمله افزایش اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر که بیش از ۴۰درصد موارد را تشکیل می‌دهد. بر اساس این گزارشها، در سال۲۰۲۱، حداقل ۳۱۰نفر از جمله حداقل ۱۴زن اعدام شده‌اند، در حالی که در سال۲۰۲۰ بیش از ۲۶۰نفر اعدام شده‌اند...

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ec51a990-ea6e-4af8-a06a-766e48e9a73d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات