728 x 90

گزارش خبرگزاری فرانسه از محاکمه اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم در بلژیک

اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم
اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم

خبرگزاری فرانسه

گزارش از محاکمه دیپلمات تروریست رژیم در بلژیک

دادگاه جنایی طی دو روز ۷و ۱۳آذر در شهر آنورث برگزار خواهد شد

اسدالله اسدی متهم به " تلاش برای قتل با کاراکتر تروریستی

و فعالیت جمعی تروریستی است که می‌تواند حکم زندان ابد داشته باشد

خبرگزاری فرانسه ۲۳مهر ۹۹ گزارش داد: گزارشهای رسیده از منابع قضایی حاکی است یک دیپلمات رژیم ایران مظنون به شرکت در یک سوءقصد علیه مخالفان رژیم در سال۹۷ در فرانسه به همراه ۳ مظنون دیگر از ۷آذر توسط دادگاه جنایی در شهر آنورث بلژیک محاکمه خواهند شد.

این دادگاه طی دو روز هفتم و سیزدهم آذر انجام خواهد و سپس این دادگاه جنایی وارد شور و اعلام حکم خواهد شد.

دیپلمات رژیم اسدالله اسدی توسط مخالفان ایرانی به‌عنوان "سفارش" دهنده این سوءقصد تلقی می‌شود که در ابتدای تابستان ۹۷ توسط دستگاه قضایی بلژیک خنثی شد.

در بین شریک جرمها یک زوج بلژیکی با اصلیت ایرانی دیده می‌شوند که در ۹تیر۹۷ در منطقه بروکسل بهمراه ۵۰۰ گرم مواد منفجره تی اٍی تی پی (TEE>EY>TEE>PEE) و یک چاشنی در ماشین آنها دستگیر شدند.

تحقیقات نشان می‌دهد که این مواد بایستی همان روز علیه گردهم آیی بزرگ و سالانه شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق ایران اپوزیسیون ایرانی، مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

دستگیری این زوج دو روز بعد توسط دادستانی فدرال بلژیک اعلام علنی شد . بعد از آن تحقیقات به سوی کشورهای آلمان و فرانسه متوجه شد و در فرانسه یک مظنون دیگر در تابستان دستگیر شد.

در اکتبر ۲۰۱۸ مقامات فرانسوی وزارت اطلاعات رژیم ایران را متهم کردند که این سوءقصد را طراحی کرده است.

در هنگام وقوع جرم، اسدی در سفارت ایران در وین کار می‌کرد. وی در آلمان دستگیر شد و در اکتبر ۲۰۱۸ به مقامات بلژیک مسترد شد و ۲سال است در این کشور در زندان به‌سر می‌برد.

وی متهم به "تلاش برای قتل با کاراکتر تروریستی و شرکت در فعالیت‌های گروه تروریستی" می‌باشد و باید به همراه ۳ شریک جرم دیگر در مقابل دادگاه قرار گیرد . این جرم می‌تواند حکم زندان ابد داشته باشد. ( خبرگزاری فرانسه۲۳مهر)