728 x 90

گزارش تکمیلی از یورش وحشیانه گارد ویژه در زندان ارومیه به بند زندانیان سیاسی

زندان ارومیه
زندان ارومیه

بر اساس اخبار رسیده، پس از اعتراض زندانیان زندان مرکزی ارومیه به وضعیت نامناسب بند و هم‌چنین قطعی مداوم برق و قطع روزانه آب، ساعت یک ظهر روز سه‌شنبه ۲۵شهریورماه ۹۹، بیش از ۲۰تن از دژخیمان و مأموران گارد زندان ارومیه به بند موسوم به ارشاد ۱۲ قدیم این زندان یورش برده و اقدام به ضرب و شتم زندانیان کردند. این ضرب و شتم و درگیری در جریان بازرسی از زندان اتفاق افتاد.

زندانیان با پرتاب لیوان به دفاع از خود پرداخته و در مقابل گارد ایستادگی کردند.

۶ تن از دژخیمان زندان و ۱۵تن از نیروهای گارد زندان در این یورش شرکت داشتند. این ضرب و شتم تا ساعت ۴ بعدازظهر به طول انجامید.

نیروهای گارد ویژه به همراه حفاظت اطلاعات به ریاست محمدی، بازرسی به ریاست آذرنیا و نوری معاون مالی زندان و سهرابی رئیس زندان به بند زندانیان سیاسی وارد و آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند.

زندانیان به‌مدت ۳ساعت با مأموران درگیر بودند و در برابر ضرب و شتم و تهاجم آنها از خود دفاع می‌کردند.

نوری معاون زندان و کربلایی مسئول حفاظت قصد داشتند زندانی سیاسی احمد تمویی را به انفرادی ببرند، اما با واکنش سریع و ایستادگی سایر زندانیان نتوانستند او را به سلول انفرادی منتقل کنند.

به گزارش یک منبع مطلع، تمامی ۴۸زندانی سیاسی محبوس در این بند، در اعتراض به این عمل وحشیانه وعده غذایی ناهار و شام خود نگرفته و اعلام اعتصاب غذا کردند.