728 x 90

گزارش اختصاصی از قیام در کرج

شهر کرج یکی از اصلی‌ترین شهرهای شورشی در قیام سراسری آبانماه بود. مردم این منطقه روز جمعه با تجمع در خیابان‌ها علیه رژیم دست به تظاهرات زدند و طولی نکشید که همه مناطق کرج تبدیل به صحنه نبرد با آخوندها شد.

از روز شنبه مردم با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای با نیروهای سرکوبگر درگیر شدند و طولی نکشید که عمده مراکز دولتی و بانکها در خشم مردم این شهر به آتش کشیده شد. نیروهای سرکوبگری که خیال ایستادن در برابر خشم مردم را داشتند به‌شدت گوشمالی داده شده و خیابان‌ها به تصرف مردم درآمده بود.

در گام بعد مردم مراکز نظامی رژیم را مورد حمله قرار دادند تا با سلاحهای این مراکز دودمان رژیم را درهم‌بپیچند، مزدوران رژیم در هراس از این موضوع اقدام به شلیک مستقیم به‌سوی جوانان کرده و شماری از شهیدان در همین صحنه‌ها به خاک افتادند.

روزهای شنبه و یکشنبه عمده مراکز سرکوب و بانکها توسط مردم به آتش کشیده شده بود. تیمهای سازمان‌یافته ابتدا با دیلم قفل مراکز دشمن را شکسته و تیمهای آتش، مراکز رژیم را به آتش می‌کشیدند. جوانان با سرعت زیاد و تقسیم کار به‌سرعت تمام مراکز دولتی را درهمکوبیدند.

کوکتل هم توسط جوانان به‌سرعت آمده شده و به دست تیمهای آتش رسانده می‌شد. قدرت جمعی جوانان قیام‌آفرین صحنه‌های پرشکوهی ایجاد کرده بود. در این صحنه‌ها بود که حضور ارتش آزادیبخش را به چشم می‌دیدم.

باشد تا با تکیه بر این قدرت دسته‌جمعی دودمان آخوندها را ویران کنیم.